FAO

Jord- och skogsbruksforskning återuppväckt i Demokratiska republiken Kongo

Nyhet   •   Feb 17, 2011 09:50 CET

EU-samarbete etablerar en kritisk massa av forskare

FAO leder, i samarbete med den Europeiska unionen (EU), insatser för att bistå den Demokratiska republiken Kongo att återuppväcka forskningen om jord- och skogsbruk. Forskningen är av stor betydelse för att ge mat åt den undernärda befolkningen och för att skydda några av landets mest värdefulla resurser.

Demokratiska republiken Kongo, vars yta är 81 gånger större än Belgien, är ett oerhört rikt land, både för sina resurser under jord och som en följd av dess vidsträckta åkermark och enorma skogar.

Trots detta är det endast en liten del av befolkningen, varav 70 procent är undernärd, som har tillgång till rikedomarna i landet. Dessutom är det ännu inte klarlagt vad som behöver göras för att se till att skogarna och jordbruksmarken utvecklas på ett sådant sätt att även kommande generationer kan dra nytta av dem.

”All utveckling börjar med forskning”, säger Gustave Tuka, tidigare generalsekreterare vid forskningsdepartementet.

”Forskning var tidigare Kongos stolthet”, tillägger han, "men efter att ha legat i träda en lång tid tar vi nu de första stegen för att blåsa nytt liv i den". För att illustrera situationen jämför han sitt land med Nigeria som enligt honom har mer än 1200 heltidsanställda forskare inom jordbruket. "Här har vi bara en handfull av dem."

Patrick Houben som arbetar för EU i Kongo tänker tillbaka på hur det såg ut i slutet av 2006: "Vi hade en anspråkslös ambition att starta två forskargrupper”. Det var bara början på ett viktigt initiativ till stöd för jord- och skogsbruksforskningen. Initiativet, som är mer känt under den franska förkortningen REAFOR, är nu på plats och tar emot nästan 8 miljoner euro i finansiering från EU.

Slutskedet

"Tack vare stöd från EU och våra många samarbetspartners inom jord- och skogsbrukssektorn, närmar sig REAFOR nu sitt slutskede”, säger Ndiaga Gueye, FAO-representant i DR Kongo.

Han förklarar att REAFOR leds av FAO och arbetar tillsammans med ett flertal specialiserade partners, däribland Center for International Forestry Research (CIFOR), International Institute of Tropical Agriculture (Iita), National Institute for Agronomic Study and Research (INERA) och Kisanganis universitet (UNIKIS).

13 doktorander och 35 masterstudenter bedriver forskning om skogsbruk. Forskningen syftar till att skydda ett av världens mest värdefulla ekosystem och samtidigt förbättra försörjningsmöjligheterna för de människor som bor i och i närheten av skogen, då de till stor del är beroende av skogen för sin inkomst och sitt uppehälle.

24 studenter är inskrivna i forskningsprojekt inriktade mot jordbruk, 5 doktorander och 19 masterstudenter. Deras projekt inriktar sig på kongolesiska basgrödor som kassava och matbanan. Projekten fokuserar på hur man kan producera fler och bättre anläggningar och samtidigt skydda miljö och ekosystem.

Samtidigt renoveras och utrustas forskningsstationer runt om i hela landet, belägna i allt från regnskogen till de sydvästra savannerna och bergen som gränsar till Uganda, med toppmodern utrustning för att tillgodose studenternas behov.

Vart är systemet på väg?

"Vårt mål är att ge Kongo medel så att en ”kritisk massa” av forskare återupprättas inom landet”, säger FAO:s projektledare, Nehru Essomba. Nu när studenterna förbereder sig inför att försvara sina uppsatser och avhandlingar och när REAFOR närmar sig sitt slutförande är Essomba övertygad om att ett av de direkta målen för programmet, att utbilda studenter och modernisera utrustningen, kommer att uppnås.

Dessutom vill han skapa en medvetenhet om hur brådskande det är med institutionella reformer, "eftersom ett system inte kan utveckla sig när man inte vet åt vilket håll det är på väg."

"Vi har nått våra mål", anser även EU:s Patrick Houben. Han tillägger att frågan nu är hur man ska hålla forskningen igång och det är, menar han, ”upp till kongoleserna själva”.

Läs mer:

Pressmeddeladet på engelska

Forskning om Kongos basgrödor

I tjänst för Kongos utveckling

CIFOR

EuropAid

IITA

REAFOR