FAO

Jordbävningen i Haiti

Nyhet   •   Feb 10, 2010 13:39 CET

Efter den förödande jordbävningen i Haiti har nu återuppbyggnadsarbetet påbörjats. Livsmedelssituationen i Haiti var mycket bräcklig redan före jordbävningen och därför är det viktigt att försöka hålla landets matproduktionen igång. Viktiga delar av jordbrukets infrastruktur, såsom lagringsutrymmen och bevattningskanaler, har förstörts under jordbävningen och därför behöver de haitiska jordbrukarna all hjälp de kan få inför den kommande odlingssäsongen.

Läs mer om jordbävningen i Haiti:

FAO Norden - Haiti

FAO har lång erfarenhet av arbete i Haiti och vädjar nu om pengar för att kunna tillfredsställa de akuta behoven och trygga tillgången till mat.

Bidra till FAO:s arbete i Haiti