Conscriptor

​Journal på nätet är utmärkt. Men man har glömt det viktigaste. Innehållet!

Nyhet   •   Okt 06, 2016 08:42 CEST

2018 ska alla patienter ha fullständig tillgång till sin journal, via 1177 Vårdguiden.

Delaktighet och förståelse kring sjukdomsbild och behandlingsstrategi har stor effekt på slutresultatet. Det visar många studier och kartläggningar, inte minst från USA.

Där talar man om den positiva effekten av ”patient empowerment”, vilket ungefär betyder patientens medbestämmande och engagemang.

Men man har glömt det viktigaste. Innehållet!

Ska ”journal på nätet” bli en framgång måste det finnas korrekt och aktuell information att studera. 2018 är ju målbilden att alla patienter ska ha fullständig tillgång till sin journal, via 1177 Vårdguiden.

Conscriptors erfarenhet är att samtliga landsting ligger efter med sin vårddokumentation, vissa mer, andra mindre. Det finns idag sjukhus där 10 000-tals journaler inte är skrivna och inlagda i systemet. Därför gäller det att börja i rätt ända. Att ha och visa ofullständiga journaler tillgängliga skapar inte delaktighet. Tvärtom, det skapar oro och förvirring.

För att slippa att bygga en organisation som tar hand om oroliga och förvirrade patienter måste man avhjälpa orsaken, d.v.s. börja diskutera ledtider för administration.

Vem skall göra vad, till vilken kostnad och vilka IT system sätter vi in o.s.v? Idag investerar man miljoner på att digitalisera vårdadministrationen. Men hos de flesta vårdgivare saknas en strategi för vårdadministration. Risken är att man satsar hårt och springer jättefort, men tyvärr åt helt fel håll. Och som vanligt är det patienterna som drabbas, och som får betala notan. Målet måste vara att göra patienten delaktig, men utan att det drabbar skattebetalarna. 

Vi driver på detta arbete, men vi behöver vara fler.