FACT-Finder AB

Juldonation med långsiktigt perspektiv

Nyhet   •   Dec 20, 2013 15:44 CET

I det krigsdrabbade området mellan Thailand och Burma ligger ”House of Confidence”, det första drop-in centret för utsatta flickor i området. Huset byggdes 2007 och har sedan dess kunnat erbjuda upp till 20 flickor i taget skydd från människo- och droghandel samt mat och utbildning.

Initiativtagarna till projektet är organisationen Hope for Life med vilka Omikron har donerat pengar till sedan 2007. I stället för att spendera pengar på att köpa och leverera julklappar till kunder, har Omikron valt att stödja Hope for Life. Då sammarbetet har pågått sedan 2007, kan Omikron följa barnens utveckling från år till år. Och detta har uppnåtts än så länge:

  • 2007: Huset ”House of Confidence” byggs för utnyttjade flickor i Thailand.
  • 2008: En 400 m2 stor fiskdamm anläggs som täcker en stor del av barnens matförsörjning.
  • 2010: En ny skolbuss köps in och gör det möjligt för barn från avlägsna byar att gå i skolan.
  • 2011: ”House of Confidence” skadas allvarligt under en jordbävning och pengarna används till att bygga en ny skola.
  • 2012: Juldonationen användes till att skapa skyddsrum för flickor från andra städer och ett nytt vattenreningsverk installeras.

Efter de positiva och långsiktiga effekterna som ”House of Confidence” haft de senaste åren startar nu ett liknande projekt i Burma. 2013 års juldonation används därför till material och inredning till den nya byggnaden. Ytterligare en positiv effekt är att personalen kommer att bestå av 3 före detta boende i huset, dvs. flickor som tidigare var i behov av stöd har valt att stanna kvar och hjälpa de nya boende. 

Vi är glada att kunna bidra med en donation som inte är en engångsgåva, utan som bidrar till en hållbar utveckling.

Besök vår hemsida för mer information om projektet: www.fact-finder.com/Christmas-Donation-2013.html