Alerta Bokförlaget

Julklappsböcker utan mellanhänder direkt från förlaget

Nyhet   •   Dec 08, 2011 11:02 CET

Recension av Pia Bergström, Aftonbladet 6 juli 2010:

Åren 1880-1915 emigrerade var femte svensk. Ungdomens landsflykt, den utbredda fattig­domen, missnöjet hos de ar­betslösa oroade makthavarna. Idén om ”inre kolonisering” dök upp. Riksdagen beslutade att inventera kronoparkerna, främst i de glesbebodda delarna av Norrland. Planen var att erbjuda skötsamma familjer söderifrån att arrendera mark i dessa ofta väglösa trakter, ge lån och vissa bidrag för nyodling, husbyggen och kreatursinköp, mot att dessa krontorpare och kolonister­ blev tillgängliga som ar­betskraft i de stora kronsko­garna.

I dokumentärromanen Kolo­nisterna hjortronmyrarna berättar Lilian O. Montmar om hur det gick till när en grupp arbetare från Eskilstuna som tröttnat på halvsvält och nöd­hjälpsarbete kom upp till Vil­helmina i Västerbotten mitt i vintern 1920, tunnklädda och i lågskor. De fick varsin ut­stakad jordlott i ett då snö­täckt område två mil bort som sedermera blev byn Mötingsel­berg. De fick börja med att byg­ga provisoriska kojor i skogen och att fälla träden som skulle bli hus och ladugård.

Det var starka män med fram­tidstro, men de flesta var fa­briksarbetare och hade aldrig rest hus, dikat ut myrar eller be­drivit skogs- och jordbruk. De flesta, tretton av de ursprungli­ga sexton, gav upp efter några få år av omänskligt slit. Folk från trakten, vana vid myggplå­gan, svinkylan och de korta somrarna, tog i vissa fall över.

Lilian 0. Montmars släktingar, Per-Albin Andersson och hans fru Ester hade varit jordbruka­re och klarade sig bättre, mycket tack vare de sex halv­vuxna barnens arbetsinsats.

Det var Per-Albins efterlämna­de papper i en låda på vinden i huset i Mötingselberg — det enda som nu står kvar i byn — som fick Lilian 0. Montmar att börja samla material om Lappla­ndskolonisterna. De här männis­kornas öden, deras hårda vill­kor, händighet och envisa var­dagskamp är fångade med inle­velse och detaljrikedom. Montmar har grävt fram forsk­ning om koloniströrelsens his­toria och intervjuat de av Per-­Albins barn som ännu lever. Hon citerar kritiska röster i tidens dagspress om “misslyckande” och “cyniska experiment med skattemedel" men också Moss­kulturföreningens milda opti­mism beträffande myrodlingens framtid.

För den som har stått och undrat över de överväxta spåren av en husgrund, ett förvildat ra­barberstånd och några rostiga spisringar vid ett vägslut någon­stans i Norrlands avfolkade inland, finns här en del brokiga och gripande svar.

Pia Bergström, Aftonbladet 6 juli 2010

Välkommen att beställa julklappsböckerna direkt utan mellanhänder:

Titel:                                                            Julklappspriser inkl. moms

Kolonisterna på hjortronmyrarna           120,–

Kärlek, vänskap och rock’roll, sv.o.ty.   100,–

Min vän från Metaponto, sv.o.ty.            120,–

Hedersmannen                                        100,–

Födda i våldets tecken                            120,–

Solnedgången kan ingen ta ifrån mig      80,–

Porto tillkommer

Se fler recensioner på hemsidan: http://home.swipnet.se/Alerta

Beställningar före den 15 december garanteras leverans före julafton

Bokförlaget Alerta

Lilian O. Montmar

lilian.montmar@swipnet.se