NS Sensus

Justitieminister Beatrice Ask uppmärksammas om rättssäkerhets problem

Nyhet   •   Feb 22, 2014 23:22 CET

Justitieminister Beatrice Ask uppmärksammas om/på rättssäkerhets problem, även så EU-kommissionen, i skrivelse som i grund bl.a. utgår från  EU-kommissionens Formella underrättelse Överträdelsens nummer 2003/2161 med bilaga C(2004)1185, av datum 2004-03-30.

Fakta om problemet prövningstillstånd utifrån EU-rättighet till bättre/effektivare gränsöverskridande vård

Enligt svensk rättstradition ska  svenska unionsmedborgare  bära bevisbördan för att få prövningstillstånd till kammarrätt/högsta förvaltningsdomstol. Alltså en rättighet som rättighetsstadgan gett genom unionsmedborgarskap till den enskilde och den skyldighet som rättighetsstadgan genom artikel 52 och andra EU-praxis ålagt inskränkarenbyter plötsligt plats!

Inskränkaren avlastas bevisbördan och unionsmedborgaren måste bevisa sin rätt genom att övertyga kammarrätten/högsta förvaltningsdomstol att den lägre domstolen gjort ett grovt fel för att prövningstillstånd ska beviljas.

Per definition så blir det att den lägre instansen får göra fel, bara inte felet är ”grovt”!

Eftersom begreppet ”grovt” inte är definierat i EU-rätten och när därtill svenska domstolar inte tydligt motiverar i sina avslag för prövningstillstånd, går det heller inte för den enskilde lista ut var gränsen för ”grovt” går.

Du läser mera via denna länk

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2014/02/22/2014-02-22-sveriges-regering-och-justitieminister-beatrice-ask-tillika-eu-kommissionen-far-skrivelse-ang-provningstillstandsforfarande-i-kammarratt-och-hogsta-forvaltningsdomstolen/ Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se 

Arbetsgruppen AMBU värnar om svenska unionsmedborgares EU-rättigheter till bättre/effektivare gränsöverskridande vård och du kan läsa mera via denna länk http://eueeshealthcare.bloggproffs.se