Norrköping Science Park

K7 - interaktivt verktyg för samlad koll på miljön i dina lokaler

Nyhet   •   Dec 04, 2013 09:30 CET

”K7” är ett molnbaserat verktyg för fastigheter. I en och samma tillämpning samlar och omvandlar K7 en mängd information, från flera olika system i en fastighet. Verktyget presenterar sedan informationen på ett lättbegripligt sätt i realtid på en skärm i lokalen där du står - just nu. Eller på din handhållna enhet någon annanstans. Verktyget är interaktivt och informationen du får utgår därför från det du är intresserad av för stunden; oavsett om du är fastighetsägare, hyresgäst eller besökare? Vilken temperaturnivå råder i lokalen? Hur hög är luftfuktighetsnivån eller energiförbrukningen? Vilket väder har vi utanför och hur ser egentligen lokalen jag ska städa ut?

Mitt i Norrköpings anrika industrilandskap har Klövern ett fastighetsbestånd om ca 40.000 kvm. För några år sedan blåste man ur en gammal förnicklingsfabrik med beteckningen K7, i området och gav den ett helt nytt både inre och yttre. Mitt i visualiseringsteknikens vagga är den nu en del av Visualiseringscenter C, med såväl biografanläggningen Cnema som kontorslokaler för många företag.
Under renoveringsarbetet byggde Klövern in olika mät- och styrsystem för bl a ventilation, värme och belysning i fastigheterna. 

- Vi ville lägga grunden för ett framtida smart verktyg som kunde samla informationen från de olika systemen och göra den enkel att tolka för olika ändamål. Vi hoppas kunna underlätta regleringen av miljön och samtidigt leverera mervärden för våra hyresgäster, berättar Mikael Forkner, verksamhetsansvarig för Klövern i Norrköping.  

Mobil plattform och nya marknadsmöjligheter
Väldigt snart förde Klövern en dialog med IT- och visualiseringsföretaget Gaia, även hyresgäst i K7. På Gaia såg man snabbt en värld av möjligheter med en sådan lösning. Nils Lagnström på Gaia har projektlett utvecklingsarbetet:
 
- För att kunna börja utveckla utgick vi från de behov, möjligheter och utmaningar som fanns i Klöverns verklighet. Alla fastighetsbolag har olika tekniska system med mycket information om miljöerna. Men det finns inga verktyg som samlar den informationen under en ”hatt” och låter den visa nytta och sammanhang. Vi utgick från frågeställningen hur dessa digitala informationstillgångar kunde omvandlas och bli till mervärden för alla parter, berättar Nils.

Gaia valde att utveckla ett molnbaserat händelsedrivet verktyg som skulle samla olika typer av information från ”molnet” i en plattform. Med hjälp av informationsvisualisering omvandlas den informationen till ett tolkningsbart innehåll som kan anpassas för användarens ändamål och visas i realtid i en applikation. Dessutom kan användaren interagera med verktyget.

Tanken är att verktyget ska skapa informationsvärde utifrån den plats man är på. Det kan röra sig om luftkvalitet, temperaturnivå, väderdata, nyhetsflöden eller något annat. Ju mer data om miljön man har tillgång till, desto lättare blir det att bygga lösningar som skapar mervärde för hyresgästerna. Mervärden som fastighetsägare skulle kunna ta betalt för.

Inomhusnavigering 
Ett annat perspektiv av ”här-och-nu-dimensionen” är den 3D-karta över fastigheterna man skapade och integrerade i verktyget, delvis baserad på planritningar men också på detaljerad flygfotografering av husen. Till 3D-kartan kan man koppla informationsdokument, ritningar och annan data som är relaterad till en fastighet.
 
Kartan visar hur en fastighet ser ut på ut- och insidan men den kan också innehålla information om exempelvis tekniska installationer. Den informationen kan vara till nytta för lokalvårdare som får städinstruktioner direkt kopplade till ritningarna, eller för människor som ska utföra tekniskt arbete i fastigheterna.
 
Den perfekta testmiljön
Lösningen man utvecklat behövde sedan testas och därför engagerades hyresgästen och biografen Cnema som testmiljö. Cnemas lokaler rymmer ofta mycket folk och kan ibland ha bekymmer med reglering av temperaturerna i biosalongerna, som uppträder väldigt olika beroende på hur många som befinner sig där. Lösningen testas alltså ”live” utifrån de fastighetstekniska system såsom ventilationsaggregat och annat som finns i lokalerna, och som själva med hjälp av den nya lösningen tolkar och styr så att nivåerna blir korrekta.
 
Mikael Forkner på Klövern betonar att han tror mycket på kopplingen till interaktiva skärmar som informationsbärare i fastigheterna: 

-Det är spännande att den respons vi fått från våra hyresgäster, också visar att de inte främst är intresserade av den tekniska lösningens beskaffenhet, utan av de mervärden som tekniken kan leverera. Både vi och de ser stora möjligheter att kunna utveckla och integrera ytterligare tjänster i lösningen, säger Mikael. 

En öppen utvecklingsarena med stöd från Norrköping Science Park
Genom Projektarena IVM, som drivs av Norrköping Science Park, initierades och koordinerades utvecklingsprojektet för fastigheten K7. Projektet drevs som ett öppet utvecklingsprojekt där Gaia och Klövern var drivande, men där flera andra aktörer engagerades och bidrog med viktig kompetens för utvecklingsarbetet. 

-Intressant med den här processen är, förutom samarbetsformen, att vi har haft en tydligt affärsutvecklande dimension, där alla parter som bidragit har kunnat gå in i arbetet utifrån sina egna syften, berättar Nils Lagnström.

Lösningen ska även fortsatt utgöra en öppen utvecklingsmiljö där andra aktörer kan gå in och bidra såväl som dra nytta av projektet. Delar av projektet fortsätter också på uppdrag av Gaia att drivas som utvecklingsprojekt i Demola East Sweden* under hösten 2013.

Huvudaktörer i projektet: Klövern AB, Gaia AB, Cnema och Norrköping Science Park.
Övriga aktörer: Utöver de ovan har bl a Phoniro, Effektfabriken, Spotscale, Nordomatic, Cnema, LiU och GIS-enheten, Norrköpings kommun medverkat och bidragit med innehåll.

*Demola East Sweden ger företag möjlighet att med hjälp av studenter utveckla sina idéer till marknadsanpassade lösningar. Det är en labbmiljö där studenter från Linköpings universitet i programöverskridande grupper under 4 månader arbetar fram en lösning. Demola East Sweden drivs av Norrköping Science Park i samarbete med Linköpings universitet och Norrköpings kommun.