Goodpoint AB

Kajsa Rives och Sophie Hemne de Robien om vägen från ansvar till värdeskapande

Nyhet   •   Dec 01, 2015 17:45 CET

Idag, tisdag den 1 december, deltog Kajsa Rives i Mentor Onlines seminarium i Stockholm om den nya "Hållbarhetslagen" som förutspås träda ikraft den 1 juli 2016. Kajsa talade om vägen från ansvar till värdeskapande och deltog även i paneldiskussionen som följde.

På torsdag den 3 dec kommer Sophie Hemne de Robien delta i samma seminarium som då hålls i Göteborg. Där kommer Sophie lyfta fram sin syn på företags och organisationers väg från ansvar till värdeskapande.

Kajsa Rives arbetar som hållbarhetskonsult på Goodpoint och ansvarar för Goodpoints tjänster inom hållbarhetsredovisning och GRI. Hon hjälper ett stort antal företag och organisationer med väsentlighetsanalys, intressentdialog och upprättande av hållbarhetsredovisning. Kajsa är utbildad folkrättsjurist och har genom sin mångåriga internationella erfarenhet från bland annat FN i Afrika och EU djupa kunskaper om bland annat mänskliga rättigheter.

Sophie Hemne de Robien är konsult inom hållbarhetsredovisning enligt GRI, väsentlighetsanalyser, hållbarhetsstrategi och hållbar affärsutveckling på Goodpoint. Sophie har mångårig erfarenhet av hållbarhetsarbete och har hjälpt både stora och medelstora företag med deras hållbarhetsredovisningar och väsentlighetsanalyser. Tidigare arbetade Sophie på INSEAD Social Innovation Centre, en forskningsgrupp som studerar hållbarhetsstrategier, Sophie är utbildad statsvetare och ekonom (pol.mag) från Lunds universitet.

Bilden visar Lena Ander från NMC som även hon var talare under dagen.