Länsstyrelsen i Kronobergs län

Kalkning för bättre sjöliv

Nyhet   •   Mar 28, 2018 07:48 CEST

Länsstyrelsen satsar nu 8,2 miljoner kronor i bidrag till kalkning av sjöar och vattendrag i Kronobergs län under 2018. För pengarna beräknas länets kommuner kunna sprida 9 400 ton kalk, vilket kommer bidra till att hålla Kronobergs sjöar friska.

Kalkning görs årligen för att skydda naturliga djur- och växtarter såsom mört och öring från försurningens effekter, vilka beror på många års nedfall av sura ämnen. Kalkningen hjälper till att höja pH-värdet i sjöarna och avgiftar vattnet från skadliga metaller.

- Vi ser att kalkningen ger positiva effekter på djur- och växtlivet i våra sjöar och vattendrag. Det finns en återhämtning, och vi märker att många av de arter som vi vill skydda är på tillbakamarsch, säger Anders Ahlström, kalkningshandläggare på Länsstyrelsen Kronoberg.

Kalkningsverksamheten i Kronobergs län har pågått sedan slutet av 1970-talet, den görs med väl beprövade metoder och ger många goda resultat. Exempelvis visar sjön Rottnen som kalkats sedan 1970-talet på en jämn vattenkemi och god föryngring av fisk och kräftor. Även provfisket i länets kalkade sjöar visar att mörten kan fortplanta sig i 90 % av de kalkade sjöarna, vilket motsvarar 97 % av den totala ytan kalkade sjöar.

Utsläpp och nedfall av försurande ämnen har minskat avsevärt under de senaste 30 åren, trots detta är behovet av kalkning fortfarande stort och därför kommer kalkningen att fortsätta även i framtiden.