Byggherrarna

Kampanj för energieffektiv renovering i bostäder och lokaler

Nyhet   •   Maj 16, 2016 15:08 CEST

Sök stöd på 150 000 kr för att utreda energibesparingspotentialen i din fastighet!

Många av våra befintliga byggnader i Sverige behöver energieffektiviseras. I många fall saknas dock bra stöd till fastighetsägare som vill höja ambitionsnivån vid energieffektiv renovering. Två arbetsmetoder för energieffektiv renovering är Totalmetodiken (lokaler) och Rekorderlig Renovering (bostäder).

Totalmetodiken har tagits fram av Belok och metoden bygger på åtgärdspaket som i sin helhet uppfyller fastighetsägarens lönsamhetskrav. Rekorderlig Renovering har tagits fram av Bebo och syftar till att ta fram ett åtgärdspaket som ger en halvering av energianvändningen i befintliga flerbostadshus. Flera fastighetsägare har goda erfarenheter av att arbeta med metoderna men många har fortfarande inte använt dessa i sitt arbete.

För att fler ska få möjlighet att prova på metoderna ges fastighetsägare nu möjlighet att söka stöd på 150 000 kr för att genomföra första delen, där ett åtgärdspaket tas fram. En intresseanmälan om stöd skickas in senast 20 juni 2016 till Belok respektive Bebo.

Mer information om kampanjen:

För lokalfastighetsägare: Belok

För övriga frågor:
Mona Norbäck
mona.norback@cit.chalmers.se

För flerbostadshusägare: BeBo

För övriga frågor:
Katarina Westerbjörk
katarina.westerbjork@wspgroup.se