Finansförbundet

Kan det fackliga uppdraget se annorlunda ut?

Nyhet   •   Maj 21, 2014 17:15 CEST

Under en facklig kongress behöver man kanske inte övertyga någon att facket behövs. Men det finns röster som säger att facket är omodernt och har spelat ut sin roll. De nordiska gästerna på Finansförbundets kongress berättade om sina utmaningar och succéer.

Under 2012 växte TCO med 40 000 medlemmar. Fler vill vara med i facket. Ändå har röster som säger att facket är omodernt och har spelat ut sin roll fått fäste. En tillväxt som inte har skett av sig själv.

- Medlemstillväxten är resultatet av att förbunden jobbat hårt med att kommunicera värdet av det fackliga medlemskapet. Vi har satsat både tid och pengar på att förklara för en ny generation medarbetarer varför facket behövs och varför de ska vara med i facket, sa Tomas Gäfvert, ledamot i Finansförbundets förbundsstyrelse.

Trots ett växande medlemsantal så är det svårare att få medlemmar att ta på sig fackliga uppdrag. Tomas ställde sig frågor om nyckeln till framgång ligger i att förändra fackets arbetsformer och kan ett fackligt uppdrag se annorlunda än vad det gör idag. Hur engagerar vi medlemmarna? Med de frågeställningarna lämnade han över till Barbro Schönning, ombudsman på Finansförbundet för att leda ett samtal på scenen med Pål Adrian Hellman, FSU Norge, Michael Budolfsen, Finansförbundet Danmark och Rikard Livman, DFL Danmark för att höra hur man gör i Norge och Danmark.

- Jag ser till att alltid hålla min e-post öppen. Alla mejl ska besvaras. De kanske inte är jag som svarar på dem men medlemmarna ska känna att vi alltid finns där för att lyssna på dem. Vi kallar det att låna ett öra, sa Pål Adrian Hellman. 

Rikard Livman menade att en öppen kommunikation och transperent verksamhet är nödvändigt om man ska kunna engagera medlemmarna och kunna rekrytera nya medlemmar.

- Om vi ska nå våra medlemmar måste vi vara online. Det är på sociala medier vi möter dem och kan ha en dialog. Vi måste ha en öppen kommunikation, sa Rickard Livman.

Michael Budolfsen menade att det fackliga arbetet måste utföras av duktiga fackliga förtroendevalda. Medlemmarna är i första hand intresserade av sitt arbete och facket ska arbeta för att stärka medlemmarnas i sin anställningsbarhet.

- Vi jobbar med medlemsutbildning med syftet att våra medlemmar ska kunna välja arbetsgivare. Anställningsbarheten är den viktigaste frågan, sa Michael Budolfsen.

Ett problem som panelen såg när det gäller att få nya förtroendevalda är att de som redan har uppdrag inte lämnar dem. Det finns inte plats för medlemmar som engagera sig. En känslig fråga som Pål Adrian Hellman hoppas få sitt förbund att diskutera på deras nästa kongress om två år.

- Jag brukade också tycka att man inte skulle ha sitt uppdrag mer än fem till tio år men jag börjar svänga lite där. Det är bra med erfarenhet också, sa Rickard Livman.