B3 Healthcare Consulting AB

Kan man så vill man

Nyhet   •   Apr 16, 2019 21:04 CEST

Kan man så vill man. Det är en sanning, vågar jag påstå: Kan man sköta sina vårdkontakter online eller i digitala lösningar som appar, ja, då föredrar man det. För att man är van, tycker det är snabbt och smidigt. Vi som hör till den digitala generation föredrar den enkelheten. Vi kan och vi vill.

Att digitala lösningar också är en nödvändig utveckling är därför inte något negativt. Merparten av oss vill gå den vägen. Nu är de moderna, digitala verktygen också vägen för att undvika en vårdkris, en systemkollaps i takt med att vi som befolkning åldras. Samtidigt är den största och kanske bästa resursen – vi själva. Vi som invånare. Det är vi som kan avlasta vården, genom appar och andra typer av hemmonitorering.

Det kräver också att vården litar på patienten. Kanske måste vården ibland tuffa till sig och säga ifrån. Men framförallt måste vi lita till patientens resurser – och lita på insikten att knappast någon söker vård bara för nöjes skull. Vi måste ta emot den som är sjuk. Men var vi möts kan variera.

När en patient har fått sin diagnos, fått inledande hjälp kommer den så småningom att bli den som själv vet bäst hur den mår och om tillståndet förändras. Genom att själv mäta, rapportera och dokumentera avlastas en del av vården. Och för den som är alltför sjuk för att fixa det själv, ska vården beredas utrymme för mer traditionella vårdkontakter när resurser kan fokuseras där de mest behövs.

Men förändringen måste ske genom förbättring. Det behövs lagändringar för att äldreomsorg och sjukvård säkert och effektivt ska kunna dela information digitalt. Nya lösningar måste skapa konkret nytta i invånarnas vardag. Digitalisering kan vara ett kraftfullt instrument för utveckling av vården. Om den sker på rätt sätt.

Dagens it-system kan uppfattas som ett arbetsmiljöproblem för vårdpersonalen. Systemen stjäl tid från patientarbetet med saker som borde vara enkla, som inloggning och informationssökning. Digitalisering måste vara en metod. Inte målet. Målet måste vara ökad hälsa, effektivare vård men också mer vård för pengarna.

Vi ses på Vitalis i vår vanliga hörnmonter B10:18!

ANNETTE MÅRDBRINK, vd B3 Healthcare Consulting
annette.mardbrink@b3.se