Bravura Sverige AB

Kandidatundersökning från Bravura

Nyhet   •   Jan 18, 2017 09:52 CET

Idag finns stora möjligheter för kandidater att välja jobb och arbetsgivare. Inom vissa yrkesområden är efterfrågan större än utbudet gällande viss kompetens och det gäller för företagen att jobba strategiskt för att lyckas attrahera rätt kandidater.

I den här undersökningen har Bravuras kandidater intervjuats i samband med jobbintervjuer för olika vakanser inom tjänstemannaområdet. Fokus i frågeställningen är kring kandidaternas prioriteringar mellan jobb och fritid, vad som kännetecknar en bra arbetsgivare och kandidaternas syn på bemanningsbranschen.

Sammanfattning

  • Majoriteten av kandidaterna upplever att det är viktigare att brinna för jobbet än att ha hög lön. Stor andel anser att jobbet är en viktig del av ens identitet.
  • Majoriteten av kandidaterna värdesätter förmåner utöver lön.
  • Över hälften anser att arbetsgivarens hållbarhetsarbete är viktigt.
  • Möjlighet till balans mellan jobb och fritid är viktigt, samtidigt är det vanligt att man väljer att prioritera bort fritid för jobb.
  • Anställningstrygghet och karriärmöjligheter ses som de viktigaste faktorerna vid val av arbetsgivare.
  • Bemanningsföretag ses som en inkörsport och möjlighet att bli direktrekryterad.

Rapporten riktar sig till dig som

  • Jobbar med kompetensförsörjning
  • Har behov av rekryterings- och bemanningstjänster
  • Är intresserad av rekryteringstrender och attityder bland dagens kandidater

Ladda hem hela rapporten här