Karolinska Trial Alliance

Karolinska Trial Alliance börjar med första studien i Huddinge

Nyhet   •   Dec 14, 2009 15:56 CET

Karolinska Trial Alliance börjar med första studien i Huddinge

På måndag den 7 december kom de första försökspersonerna till den nyrenoverade FAS 1 kliniken , Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge för att medverka i en ny studie.  

 Fakta: KTA-FAS 1

25 vårdplatser för dygnet runt studier, mottagningsverksamhet för öppna studier med högt kvalificerad personal och avancerad övervakningsutrustning.

Här görs också first time in man, proof of concept, bioekvivalens och andra translationella studier både med läkemedel och medicinsk teknik.

Mer information:

Sektionsledare Pia Hålén-Bergström 070-168 40 27

Verksamhetschef Pierre Lafolie 070-484 67 11

www.karolinskatrialalliance.se

www.karolinska.se

Klinisk prövning är ett viktigt område inom den kliniska forskningen vid Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting. Den ligger till grund för utvecklingen av nya läkemedel, som leder till förändrade behandlingsrutiner och bättre vårdprogram. Huvuddelen av vår kunskap om effekter och biverkningar av nya läkemedel bygger på resultaten från kliniska prövningar. Karolinska Trial Alliance är ett kunskaps- och resurscentra för rådgivning, utbildning och information kring klinisk prövningsverksamhet.