Kemikalieinspektionen

Kemikaliestatistik för 2009 uppdaterad

Nyhet   •   Nov 01, 2011 13:24 CET

Kemikalieinspektionens flödesanalyser som innehåller statistik över kemiska ämnen som importerats, framställts, använts och exporterats har uppdaterats med siffror från 2009. I flödesanalyserna finns också fakta om hur ämnen framställs och fysikaliska data. Flödesanalyserna kan ge svar på frågor som: Tillverkas terpentin i Sverige? I vilka produkter används ättiksyra? Finns nonylfenoletoxilater i många konsumentprodukter?

Läs mer