Lotteriinspektionen

Kioskägare dömd för brott mot lotterilagen

Nyhet   •   Nov 14, 2013 15:44 CET

Efter en samverkan, under februari 2013, mellan Lotteriinspektionen, polisen och Skatteverket har en butiksägare i Göteborg nu dömts för brott mot lotterilagen. Butiksägaren hade anordnat lotteri på illegala spelautomater.

Vid upprepade kontroller sedan år 2011 har Lotteriinspektionen påträffat illegala spelautomater, utställda av bolaget IVT in Sweden AB i den aktuella butiken. Påföljden för brottet blir dagsböter samt betalningsskyldighet till staten till ett värde av 60 000 kronor såsom utbyte av brott. Spelautomaterna togs i beslag och har förklarats förverkade.

Vi ser positivt på den dom som tingsrätten i Göteborg meddelat. Vi hoppas att domen hjälper polisen i Västra Götaland att komma tillrätta med de problem som förekommer i området gällande illegala spelautomater. Vi hoppas även på att man inriktar sig mer på de företag som ställer ut och marknadsför dessa illegala spelautomater, de för ofta butiksägarna bakom ljuset med löften om att verksamheten är laglig, säger Marcus Aronsson på Lotteriinspektionen.

Dom B 2972-13 som meddelats vid Göteborgs tingsrätt den 13 november har ej ännu vunnit laga kraft.

Se inslag på SVT om insatsen.

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vastnytt/illegala-spelautomater-nara-polisstation