Kiwok Nordic AB (publ)

Kiwok deltar i ett större e-hälsoprojekt

Nyhet   •   Jun 14, 2019 15:21 CEST

Kiwok har inbjudits att medverka i ett större e-hälsoprojekt i Kalmar län.
Projektet e-hälsoarenan är ett samverkansprojekt där Region Kalmar län har gett Kalmar Science Park uppdraget som projektägare och där Linnéuniversitetet är samverkanspart. Projektet skall underlätta för e-hälsoföretagen i regionen att nå ut med sina produkter och tjänster till vård- och omsorgssektorn. Projektet löper från augusti i år till 30 november 2022. På torsdagen blev det helt klart med finansieringen sedan Tillväxtverket sagt ja till att med EU-medel stå för hälften av den totala projektkostnaden på 21,2 miljoner kronor.

För Kiwoks del innebär projektet dels att man tillsammans med andra e-hälsoföretag nu kan skapa "Det nya vårdrummet". Ett virtuellt vårdrum som är uppkopplat mot virtuella vårdteam och med avancerad utrustning för distansmonitorering vilket innebär att avancerad övervakning kan flyttas ut från sjukhusen och närmre patienten. Dels skapas möjligheter till skarp implementering av Kiwoks tjänster hos vårdgivare och omsorgsaktörer i regionen.

För ytterligare information kontakta:

Anders Björlin, CEO Kiwok Nordic AB (publ)
telefon 08-550 036 70 alt. 0706-45 55 73
anders.bjorlin@kiwok.com
eller besök bolagets hemsida www.kiwok.se