Delecta Financial Events AB

Kliniska studier gav positivt utfall

Nyhet   •   Feb 04, 2016 12:00 CET

Kliniska studier gav positivt utfall Follicum: Maximal dos uppnådd ­- utan komplikationer

Bolaget utvecklar läkemedel från endogena peptider som både kan stimulera och hämma hårsäckars aktivitet, och som direkt påverkar hur hårsäckarna fungerar. Eftersom peptiderna är endogena, det vill säga finns naturligt i kroppen kan man testa peptiderna på människan men bolaget har valt att ändå genomföra kliniska studier efter protokoll.

Pressmeddelande: Nu har den första försökspersonen i Follicum AB:s kliniska studie fått maximal behandlingsdos – utan att några negativa effekter har påvisats. Detta positiva resultat har nu uppnåtts i den kliniska fas I/IIa-studie som inleddes den 19 januari 2016.

Detta innebär att studiens initiala doseskaleringsdel har klarats av utan problem. Den första studiedeltagaren fick igår maximal dos och utvärderas idag utan några negativa effekter. Under nästa vecka (v. 6) kommer ytterligare tre personer att få maximal dos. Nästa steg är att fler försökspersoner får maximal dos för att garantera säkerheten. Follicums kliniska fas I/IIa-studie omfattar cirka 30 frivilliga, friska försökspersoner och är beräknad att slutföras under 2016.

VD Jan Alenfall kommenterar

– Vi är mycket glada att studiens doseskaleringsfas har gått enligt plan. När vi nu fått besked om att maximal dos uppnåtts utan komplikationer, kan vi snabba på rekryteringen för den fortsatta studien.

Läs mer om Follicum AB på aktiePS > www.follicum.com >