Bunker Hill Production AB

Klotterpolicyn i Stockholm.

Nyhet   •   Nov 30, 2011 00:27 CET

Det har varit en hel del debatt de senaste veckorna i ett flertal medier om Stockholms stads hårda niopunkts-klotterpolicy efter det att Riksteaterns affischer som gjorde reklam för ett gatukonstkonvent censurerades bort från stadens offentliga reklamplatser. En viktig sak som påpekats i debatten är användandet av ordet graffitti i ett flertal av de punkterna policyn består av. Graffiti är en konstform liksom till exempel kubismen eller popkonsten bakåt i historien och är i sig självklart inget man kan förbjuda och bör strykas ur policyn. I punkt nio i klotterpolicyn står det följande ”Staden ska inte medverka till eller stödja verksamheter eller evenemang som inte klart tar avstånd från klotter, olaglig graffiti och liknande skadegörelse. Staden ska inte heller medverka till verksamheter ...som på något sätt kan väcka intresse för och leda till klotter, olaglig graffiti eller liknande skadegörelse.”. Det är den sista delen som leder till problem. I en debatt anordnad av Riksteatern under konventet där bland annat Stockholmspolitikerna Tomas Rudin (s) och Christoffer Järkeborn (m) deltog framgick det tydligt att man inte kan bedriva utbildning om och omkring graffitti som konstform eftersom man då bryter mot punkt nio i policyn eftersom man kan bli inspirerad till vad de kallar för olaglig graffiti. På debatten sa dessutom politikern Christoffer Järkeborn att ”vi vill inte att våra gymnasieskolor och annat ska uppmuntra till graffiti”.

I min roll som lärare i design och estetiska ämnen berör jag ofta konstformer som graffiti och gatukonst eftersom det är en samtida företeelse. I kursen estetisk kommunikation som skolverket har utformat för 2011 är ett av de centrala innehållen som kursen måste behandla är som följer ” Estetiska uttrycksformer och deras koppling till tankeströmningar, till exempel graffitikulturen och reclaim the streets. ”. Det betyder att jag enligt ovan politikers ord och enligt klotterpolicyns punkt nio kanske väcker mina elevers intresse för olaglig graffiti eftersom jag visar hur konstarten har uppkommit och hur den ser ut idag, både i stadens rum och på gallerier. Jag bryter alltså mot klotterpolicyn, men om jag inte lär ut eleverna bryter jag mot skolverkets regler och eleverna kan inte få sitt betyg i detta ämne.

Jag kommer självklart att undervisa i graffitins och gatukonstens historia och eleverna kommer att få pröva på de båda inriktningarna, dock under kontrollerade och lagliga former. Nu uppmanar jag de politiker som jag röstat på att på ett seriöst sett, med konstnärer och med allmänheten, ta upp den diskussion som pågår och ändra i policyn så att vi inte får en ny ”entartete kunst” era som speglar ett samhälle med censur som ingen av oss vill se i vårt land.