Kodexe

Kodexe säkerställer ny koncerngemensam webbplattform till ÅR Packaging

Nyhet   •   Jan 26, 2016 11:08 CET

I juni 2015 påbörjades det samarbete som framgångsrikt resulterat i en koncerngemensam webbplattform för hela ÅR Packaging. Sedan början av oktober 2015 vilar de helt nya publika webbplatserna tillhörande Å&R Carton, Flextrus, CC Pack och moderbolaget ÅR Packaging tryggt på en och samma stabila och högpresterande grund – en lösning skapad i den senaste versionen av Sitecore CMS.

För oss hos Kodexe så har projektet inneburit samordning och etablering av fyra webbplatser inom loppet av sommarmånaderna, vilket utöver ren teknisk anpassning även har inkluderat ansvar för innehållsinmatning och bildredigering. Det senare har gett oss förmånen att arbeta nära Group Marketing Manager Ingrid Lidbäck och koncernens rådgivare för projektet Lännart Nilsson, vilket gett en spännande förstahandsinsyn i varumärkesarbete när det är som bäst.

I sin helhet präglas den nya plattformen av synergier, och öppnar upp dörrar till nya koncerngemensamma publiceringsstrategier. Satsningen innebär stora möjligheter att förenkla och effektivisera det redaktionella samarbetet mellan dotterbolagen: Allt webbplatsinnehåll som skapas någonstans inom koncernen kommer hädanefter automatiskt att samlas upp i plattformen för enkel återanvändning och marknadsanpassning.

Med detta helhetsgrepp har vi nya fräscha hemsidor med förenklad administration och lägger grunden för att effektivt vidareutveckla vår digitala kommunikation”, säger Ingrid Lidbäck på ÅR Packaging.

Läs mer om ÅR Packaging och upplev resultatet:

http://www.ar-packaging.com/en

http://www.ar-carton.com/

http://www.flextrus.com/

http://www.ccpack.se/