Sveriges Kommuner och Landsting

Kömiljarden: Nio av tio får vård i tid

Nyhet   •   Feb 07, 2013 16:40 CET

Samtliga landsting utom ett får i år ta del av Kömiljarden, som är ett stimulansbidrag som delas ut till de landsting som uppfyller vissa krav som satts för att patienterna ska få vård inom viss tid.


Hämta högupplöst bild på Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

– Kömiljarden är viktig för utvecklingen av vården, eftersom det finns en direkt koppling mellan insatser och resultat.  Det är viktigt att fortsätta det framgångsrika förbättringsarbetet, där målet är att alla ska erbjudas vård i tid. Det säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Kriterierna för att få del av kömiljarden slås fast i en årlig överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. För att få del av pengarna måste landstingen kunna visa att minst 70 procent av patienterna har fått vård inom de tidsramar som har angivits i överenskommelsen. För 2012 gäller att landstingen sa ha klarat att erbjuda patienterna besök i den specialiserade vården inom 60 dagar och behandling inom 60 dagar. Om landstingen klarar att ge vård i rätt tid till mer än 80 procent av patienterna får de ta del av ytterligare medel.

Under det gångna året klarade 20 av 21 landsting att uppfylla något av kriterierna. Det finns dock variationer mellan landstingen, såväl generellt som mellan specialiteterna. Region Gotland har det bästa resultatet 2012, tätt följt av Östergötland och Halland för besök respektive operation. Det enda landsting som inte klarar något av målen är Uppsala. För hela landet gäller att mellan 70 och 75 procent av patienterna fick vänta kortare tid än 60 dagar.

Läs mer om resultatet av kömiljarden 2012 (pdf-dokument, nytt fönster)

SKL:s arbete med tillgängligheten i vården

Hämta högupplöst bild på Anders Knape


Kontakt

För mer information:
Harald Grönqvist, samordnare på avdelningen för vård och omsorg
08-452 77 97
070-076-128 77 97
harald.gronqvist@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01 

Följ SKL på Twitter:
twitter.com/s_k_l