Image Media Channel AB i samverkan med Q-channel AB

Kösystemet Q-channel finns installerat i det nya köpcentrumet Emporia som öppnar idag.

Nyhet   •   Okt 25, 2012 15:34 CEST

Fler och fler väljer ett kösystem som är designat och passar i moderna butiksmiljöer och kösystemet Q-channel finns nu installerat på butiken Smycka i det nya köpcentrumet Emporia som öppnar idag.

Kunderna som kommer till Smycka kan enkelt via touchskärmen i Q-channel välja ärendetyp och få en kölapp. Systemet hanterar olika kötyper så att kunderna enkelt och snabbt ska få hjälp. Personalen har en modern lösning för frammatning av kunder via touchdisplay som även visar information om antal väntande och väntetider. Kösystemet är anpassat i design och layout för att passa in i den moderna butiksmiljön.

Q-channel är ett modernt affärssystem för köhantering, besöksräkning, registrering och rapportering. Vi integrerar andra affärssystem och digital signage. Q-channel utgör en bas för att nyttja andra funktioner i mötet med kunden. Q-channel innehåller förutom funktioner för att hantera olika kötyper, dynamiska köer även funktioner för bokade möten, som även integrerats med vidarekoppling till sms för personalen. Även kunden kan välja att få ett sms gällande sin köplats och när det är dennes tur. Integration av köinformation i kundens egen app ingår i Q-channel.

Statistik såsom kölängder, kötider etc. kan genereras med automatik och kan t ex. hämtas direkt från Internet för samtliga butiker i en butikskedja. Kösystem har tidigare oftast mycket begränsat nyttjats för information om kötider, kölängder, mm. Q-channel har med dessa funktioner som självklarhet redan från början. Q-channel blir därmed ett effektivt hjälpmedel vid resursplanering.

I Q-channel krävs inga dyra specialkölappar utan kösystemet nyttjar vanligt standard kvittopapper Termo 80/80/12 som butikerna oftast använder i sina kassaapparater och därför kan använda samma till kösystemet. Tänk på att vid höga besöksfrekvenser, som inte är ovanligt, har priset per kölapp en avgörande betydelse för den ekonomiska kalkylen vid val av kösystem.

Kösystemet Q-channel finns på bankkontor, apotek, livsmedelsbutiker, serviceverkstäder, vårdcentraler, sjukhus och bibliotek runtom i Sverige.

Vår vision är att kösystemens roll förändras och utvidgas och får en större betydelse för företag och myndigheter när det gäller mötet med kunden och därför liknar mer ett affärssystem. Kösystemens roll fokuseras mer kring personal och resursplanering samt att effektivisera och minimera köandet samt även att vara en naturlig plattform för annonsering och information.

Q-channel är det moderna affärssystemet för köhantering där även digital signage ingår.

www.q-channel.se