Image Media Channel AB i samverkan med Q-channel AB

Kösystemet Q-channel - nu även på Ica Supermarket!

Nyhet   •   Jun 19, 2012 13:50 CEST

Kunden som kommer till fisk- och delikatessdisken på Ica Supermarket möts av en touchskärm som hanterar köerna till fisk/delikatess. Skärmen kan förändras under dagen beroende på vilka typer av köer som uppstår under olika tidpunkter, detta för att hantera köerna så effektivt som möjligt och korta väntetiderna maximalt så att kunderna får snabb service. Ovanför kassorna sitter LCD skärmar som visar  information om aktuellt könummer. Kösystemet är även integrerat med Image Media Channel´s system för digital signage för visning av reklam på displayerna ovanför kassorna. Kunden får därmed en komplett lösning med kösystem och digital signage från ett och samma system. På Ica Supermarket använder butiken sina vanliga standard kvittorullar i kösystemet vilket innebär en besparing för butiken då det inte krävs några dyra specialkölappar i Q-channel.

Q-channel är ett modernt affärssystem för köhantering, besöksräkning, registrering och rapportering. Vi integrerar andra affärssystem och digital signage. Q-channel utgör en bas för att nyttja andra funktioner i mötet med kunden. Q-channel innehåller förutom funktioner för att hantera olika kötyper, dynamiska köer även funktioner för bokade möten, som även integrerats med vidarekoppling till sms för personalen. Även kunden kan välja att få ett sms gällande sin köplats och när det är dennes tur. Integration av köinformation i kundens egen app ingår i Q-channel.

Statistik såsom kölängder, kötider etc. kan genereras med automatik och kan t ex. hämtas direkt från Internet för samtliga butiker i en butikskedja. Kösystem har tidigare oftast mycket begränsat nyttjats för information om kötider, kölängder, mm. Q-channel har med dessa funktioner som självklarhet redan från början. Q-channel blir därmed ett effektivt hjälpmedel vid resursplanering.

Kösystemet Q-channel finns på bankkontor, apotek, livsmedelsbutiker, serviceverkstäder, vårdcentraler, sjukhus och bibliotek runtom i Sverige.

Vår vision är att kösystemens roll förändras och utvidgas och får en större betydelse för företag och myndigheter när det gäller mötet med kunden och därför liknar mer ett affärssystem. Kösystemens roll fokuseras mer kring personal och resursplanering samt att effektivisera och minimera köandet, inte minst genom integration med andra affärssystem.

Q-channel är det moderna affärssystemet för köhantering där även digital signage ingår.