Susano AB

Kommentar angående Sydsvenskans artikel där Susano Ab och en arbetsmiljörapport nämns.

Nyhet   •   Aug 10, 2015 12:29 CEST

Den 8/10 publicerade sydsvenskan en artikel om psykiatrin i Malmö, där man hänvisar till Susanos arbetsmiljörapport och dess slutsatser. Artikeln handlar om patienterna och hur dessa behandlas. I olika medier i Sverige har sammanfattningar presenteras av sydsvenskans artikel där det görs en direkt koppling till Susano AB:s arbetsmiljörapport och patientbeskrivningar. Dessa kopplingar som nämns både i Aftonbladet, och andra medier, är direkt felaktiga.

Susano AB har på uppdrag av Region Skåne och psykiatrin genomfört ett antal arbetsmiljökartläggningar, där detta är en rapport av flera. Arbetet har bedrivits med uppdraget att utveckla ledarskapet och medarbetarskapet, på en arbetsplats som står under ett mycket stort samhällstryck där vi ser en kraftigt ökat behov av psykiatrisk vård, samtidigt som det råder en allmän brist på kvalificerad personal. Syftet med arbetsmiljökartläggning är att finna hållbara strategier för organisationen att utvecklas och förbättras.