Fjärde AP-fonden (AP4)

Kommentar kring Jordens vänners Greenwash-pris

Nyhet   •   Jul 04, 2013 12:42 CEST

AP-fonderna har av organisationen Jordens vänner tilldelats det så kallade Greenwash-priset för att fonderna investerar i oljesektorn och i ett par företag som producerar palmolja. I motiveringen anges att AP-fondernas innehav i oljebolag generellt skulle strida mot fondernas placeringsregler. Det stämmer inte.

Olja är och förblir en viktig resurs även under en övergång till en "lågfossilekonomi", dels för Sverige som nation, dels för stora delar av svensk industri. Övergången till en lågfossilekonomi kräver långsiktig och stabil reglering på flera nivåer, något fonderna aktivt arbetar med genom sitt engagemang i IIGCC och arbetet med att förstärka EUs handelssystem med utsläppsrätter. Oljebolagen står inför många utmaningar och behöver engagerade investerare som AP-fonderna som ställer krav på att hantera utmaningarna.

Beträffande Sime Darby har AP-fondernas Etikrådet haft en dialog med Jordens vänner angående palmoljebolaget. AP-fonderna har via sin samarbetspartner, en stor internationell pensionsfond, och en underleverantör fått information om att Sime Darby har erkänt att de gjorde misstag rörande konsultationer med lokalbefolkningen i det berörda området i Liberia innan de påbörjade ett storskaligt palmoljeprojekt. Bolaget har inlett ett åtgärdsprogram och Etikrådet kommer att följa processen.

Vad gäller palmoljebolaget Wilmar fick Etikrådet information i maj och Etikrådet kommer nu att inkludera bolaget i sin granskningsprocess där alla liknande rapporter tas in.