Gästrike Vatten AB

Kommentar till artikel på Svenskt Näringslivs hemsida, ”Nya vattenavgifter drabbar Gävleföretag”

Nyhet   •   Maj 24, 2016 16:06 CEST

Svenskt Näringsliv berättar på sin hemsida i en artikel daterad den 18 maj 2016 om Gästrike Vattens taxeförändringar. Vi vill bredda bilden som ges i artikeln och ge några förtydliganden.

Gästrike Vatten har inget ekonomiskt vinstintresse, men vi ska vara kostnadseffektiva. De vattentjänster vi erbjuder våra kunder finansieras inte av skattemedel, utan av taxor och avgifter. Den nya konstruktionen för våra taxor innebär nu bland annat att det tydligare går koppla avgifterna till den del i verksamheten där kostnaderna faktiskt ligger.

Ingen av våra kunder i Gävle kan enligt våra beräkningar få högre höjningar av mätaravgifterna än 250-300 procent. Det handlar högst om en dryg procent av våra kunder.

Avgifterna är viktiga och bekostar till exempel skydd av våra gemensamma vattentäkter, investeringar och underhåll av reningsverk, vattenverk, vattentorn och ledningsnät.

Vi vill understryka att förändringarna av våra taxor inte innebär att de totala intäkterna ökar för Gästrike Vatten. I den nya konstruktionen har vi till och med beräknat att ta in lägre intäkter än förra året.

I vårt uppdrag ligger också att under hösten granska effekterna av de nya taxorna och ta fram förslag på eventuella åtgärder, om det bedöms vara nödvändigt.

Mats Rostö, VD Gästrike Vatten

Fakta Gästrike Vattens taxor

Den nya konstruktionen för brukningstaxan började gälla den 1 januari i år i Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby kommuner. En nyhet är att den gamla fasta avgiften och lägenhetsavgiften nu ersatts av en fast mätaravgift. En annan nyhet är att den fasta mätaravgiften generellt är större än den rörliga.

Den nya taxan är uppdelad i tre delar: en fast mätaravgift, en rörlig avgift och en dagvattenavgift. Den nya taxan förändrar den totala årskostnaden för våra kunder - för en del av dem positivt och för andra negativt. Vi är övertygade om att en mer stabil VA-taxa på sikt kommer att gagna alla våra små och stora kunder och det är anledningen till att den införts.

Den fasta mätaravgiften styrs av vattenmätarens storlek och det gör att nivån på avgiften styrs av behovet som varje kund har. Beroende på kundens förutsättningar och förbrukning blir kostnaden antingen högre eller lägre med de nya taxorna.

Avgiften bekostar till exempel skydd av vattentäkter, investeringar och underhåll av reningsverk, vattenverk, vattentorn och ledningsnät. Även övriga verksamhetskostnader ingår i den fasta mätaravgiften.

Den rörliga avgiften beror på hur mycket vatten som förbrukas. Avgiften täcker till exempel löpande kostnader för att producera och distribuera dricksvatten och rena avloppsvatten. Dagvattenavgiften är 0 kronor i dagsläget. Den ska så småningom anpassas till ett nytt system för dagvatten.

Det kommer fortfarande att löna sig att vara sparsam med vattnet med den nya taxekonstruktionen. Använder du mindre vatten blir kostnaden lägre för ditt vatten och avlopp. Det är självklart också bra för miljön om vi använder mindre vatten.

Läs gärna mer på vår hemsida om våra vattentjänster och taxor: www.gastrikevatten.se/avgift