Gar-Bo AB

Kommentar till regeringens intention att avskaffa byggfelsförsäkringen

Nyhet   •   Jan 17, 2014 11:50 CET

Under gårdagen lät regeringen meddela att man har för avsikt att avskaffa obligatoriet för byggfelsförsäkringen. En intention som vi anser allvarligt kommer att försvaga konsumentskyddet. Risken är att konsumenten då saknar skydd mot entreprenörer som inte bygger fackmässigt. Det förekommer oftare än man kanske tror att bygget avviker från det som är fackmässigt. Denna typ av fel omfattas inte heller av någon annan försäkring.

Men är det en allvarlig problematik om byggfelsförsäkringen försvinner kan man fråga sig?

Vi på Gar-Bo har genom byggfelsförsäkringen det senaste året betalat ut mellan 50 och 55 miljoner kronor i skadeersättning. De senaste 3 åren har skadekostnaderna varit ca 130 miljoner kronor. Dessa miljoner har gått till husägare med hus som har byggts av entreprenörer som saknat den kunskap som krävs för att bygga exempelvis ett tak som håller tätt, eller ett badrum där mögel inte tillåts att få fäste. I Sverige har vi heller inga formella krav på att den som åtar sig entreprenörsuppdrag har erfarenhet och kunskap om att bygga, samtidigt som framför allt krav på bättre energihushållning gör att kraven på att göra rätt blir allt större.

Tittar vi vidare på skadeutbetalningar från de försäkringsårgångar som nu har löpt ut och där alla skador är färdigreglerade, ser vi att för år 2000 – 2003 betalades 85 kronor ut för varje 100 kronor vi fick betalt i form av premie.

En gemensam nämnare för byggfelen och följdskadorna som försäkringen ersätter är att de är dyra att åtgärda, och ofta kommer upp i belopp som är större än vad man har som buffert i sin privatekonomi. Vi vill därför påstå att försäkringen i många fall innebär skillnaden mellan en förstörd privatekonomi eller en privatekonomi som kan fortsätta att fungera.

Vi kommer snarast att analysera vad detta besked betyder för oss, men vi kommer att fortsätta sälja en försäkring som varje år ger hundratals familjer ersättning vid stora byggfel.

Signerat,
Peter Wipp
VD, Gar-Bo Försäkring AB