Sveriges Kommuner och Landsting

Kommunals yrkanden ett steg i fel riktning

Nyhet   •   Dec 18, 2012 15:11 CET

Kommunals yrkande innehåller för kostsamma villkorsändringar, höga nivåer och en återgång till centralt reglerade löneökningar. Detta är ett steg i fel riktning bort från den individuella lönesättning kommuner och landsting vill ha.

Sveriges Kommuner och Landsting har idag mottagit avtalsyrkanden från Kommunal inför 2013 års avtalsrörelse. Yrkandena innehåller både höga lönekrav och kostsamma villkorsyrkanden.

– Så sent sIngela Gardner Sundström, ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation.om i går skrev SKL:s ekonomer ner skatteunderlagsprognoserna. Kommunals krav motsvarar löneökningar på mer än 3,1 procent. Det är mer än vad sektorn skulle klara av. Dessutom tillkommer kostnader för villkorsförändringar som vi inte kan beräkna just nu, säger Ingela Gardner Sundström, ordförande för SKL:s förhandlingsdelegation.

– Vi har hittills klarat oss relativt väl men för höga krav gör det svårare för oss att undvika att sektorn drabbas hårdare av den ekonomiska kris som råder i vår omvärld, säger Ingela Gardner Sundström.

Kommunal yrkar även på höjningar av både lägstlöner och krav på individgarantier. Denna typ av åtgärder trycker samman istället för att öka lönespridningen i sektorn.

– Det är viktigt att lönerna sätts utifrån förutsättningarna hos våra olika arbetsgivare. Det ger dem möjlighet att premiera de medarbetare som förtjänar extra satsningar.  Kommunals krav på individgarantier och höjda lägstlöner motverkar detta, säger Ingela Gardner Sundström.

– Det vore så mycket bättre om Kommunal tog ett steg mot en mer individuell lönebildning, men med dessa yrkanden strävar de snarare i motsatt riktning, säger Ingela Gardner Sundström.

Kommunal lyfter i sina yrkanden frågor rörande medarbetares sysselsättningsgrad, anställningsformer och så kallade delade turer.

– Det är tråkigt att Kommunal anser att det händer för lite händer inom dessa områden. Vi har sedan tidigare partsgemensamma arbeten och vill fortsätta dessa. Det finns inget självändamål i att till exempel ha fler visstidsanställda än vad en specifik verksamhet kräver. Men diskussionen måste utgå från verksamhetens förutsättningar lokalt och inte utifrån restriktioner som Kommunal vill förhandla fram här i Stockholm, säger Ingela Gardner Sundström.

Kommunal yrkar på ett ettårigt avtal.

– Det var väntat men synd. Det hade varit bättre om Kommunal i likhet med andra fackförbund i vår sektor tillät oss att jobba långsiktigt. Men med dessa återkommande korta avtal försätts sektorn i praktiken i ett tillstånd av konstant avtalsrörelse vilket inte tillåter det utvecklingsarbete vi vill lägga krutet på, säger Ingela Gardner Sundström.

SKL kommer nu att analysera Kommunals yrkanden i detalj innan förhandlingarna inleds under januari månad.

Läs mer om avtalsrörelsen 2013 (bl.a. frågor och svar och aktuell statistik)

Hämta högupplöst bild på Ingela Gardner Sundström (nytt fönster)


Kontakt

För mer information:
Ingela Gardner Sundström
ordförande i förhandlingsdelegationen
070-315 0729

Presskontakt:
Claes Bertilson
070-327 7807
claes.bertilson@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01

Följ SKL på Twitter:
twitter.com/s_k_l