Sundsvalls kommun

Kommunen avråder från vistelse i skogsmark

Nyhet   •   Dec 16, 2013 17:34 CET

Efter stormen Ivars framfart är skogsområden förenat med fara på många håll. Många träd har fallit och dragit med sig ledningar som kan vara strömförande. Även träd som delvis klarat stormen kan vid vindpust eller snötyngd välta, särskilt i töväder som vi har just nu.

Flera förfrågningar har kommit till kommunen där personer vill ta reda på ved eller att man vill hjälpa till med uppröjningen i skogarna. Engagemanget glädjer men det är ytterst olämligt och farligt att försöka hjälpa till utan att vara utbildad i skogsvård.

Arbetet med att inventera och röja upp i skogen kommer ta tid, och just nu prioriteras friluftsområden där mycket människor normalt vistas. Alla dessa områden är i dagsläget inte säkrade och kommunen uppmanar alla medborgare och besökare att vara försiktiga vid motionsspåren.

På kommunens hemsida kan man följa hur arbetet längs skid- och motionsspåren fortlöper.