Sveriges Kommuner och Landsting

Kommuner med valfrihetssystem ökar

Nyhet   •   Okt 23, 2012 12:03 CEST

Vid den senaste mätningen har 129 kommuner infört valfrihetssystem enligt LOV, lagen om valfrihetssystem. I mars 2012 var det 118 kommuner.

Fortfarande är den vanligaste tjänsten där medborgare kan välja mellan olika alternativ, hemtjänst.

Allt fler kommuner inför LOV. Idag har 129 kommuner infört valfrihetsystem. Ytterligare 42 kommuner har beslutat om LOV, men ännu inte infört lagen. 28 kommuner har beslutat att inte införa valfrihetssystem.

Utredning om eventuellt införande pågår i 55 kommuner.

Valfrihetssystem i kommuner finns för 22 olika tjänster, varav den vanligaste är hemtjänst. Exempel på andra tjänster där kommunerna erbjuder valfrihet är till exempel särskilt boende för äldre, ledsagning, avlösning, daglig verksamhet LSS och familjerådgivning.

LOV trädde i kraft 2009 och innebär att medborgare får möjlighet att välja fritt mellan godkända leverantörer av vissa tjänster, medan kommunen eller landstinget har kvar det övergripande ansvaret för verksamheten. Lagen är ett verktyg för de kommuner och landsting som inför valfrihet och öppnar för privata alternativ.

Beslutsläge om införande av LOV, oktober 2012

SKL:s arbete med valfrihetsfrågor

Kontakt

För mer information:
Greger Bengtsson, handläggare
avdelningen för ekonomi och styrning
08-452 75 19
076-766 75 19
greger.bengtsson@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01

Följ SKL på Twitter:
twitter.com/s_k_l