SIS, Swedish Standards Institute

Kommuner ska lotsa företagen bättre

Nyhet   •   Okt 31, 2012 16:36 CET

Företagare har mycket kontakt med kommunen. Det kan gälla allt från att skaffa olika tillstånd till sophantering. En ny standard ska kvalitetssäkra kommunernas tjänster till näringslivet.

Snart kommer en ny standard för kommunala företagstjänster som ska kvalitetssäkra kommunernas tjänster till näringslivet.

– Standarden är ett verktyg för att jobba med näringslivsfrågor på ett likartat sätt i kommunerna, säkerställa en servicenivå och därigenom skapa ett gynnsammare företagsklimat, säger Malin Albertsson, ordföranden i SIS kommitté Kommunservice till företag, SIS/TK 541 och turism- och informationschef i Hultfreds kommun.

Själva begreppet ”kommunal företagslotsning” beskriver en process där företagens kontakter med den kommunala verksamheten hanteras. Många företagare kan uppleva att samordningen kring företagsärenden brister. Därför ska det finnas ett strukturerat samarbete bland de anställda i kommunen.

Även om det finns många vägar in i processen ska företagaren ha en enda kontaktperson som samordnar företagets ärenden.

– Standarden ökar kommunernas förutsättningar att på ett effektivt sätt hjälpa näringslivet med information, samordning och beslutsfattande, säger Anna Eldestrand, projektledare på SIS.

Standarden består av tre nivåer. Del ett handlar om hur kommunledningen ska arbeta och del två handlar om hur företagslotsningen ska fungera i praktiken. Del tre handlar om kraven på personalnivå. Det kan till exempel vara att ange vilka färdigheter och kunskaper personer som arbetar med företagslotsning ska ha.

Bakom standarden står en bred kommitté med representanter från såväl stora som små kommuner samt företag. Nästa steg för SIS kommitté är att arbeta fram underlag för certifiering av kommunal företagslotsning.

Den nya standarden kommer att heta Kommunal företagslotsning – ledning, process och personal, SS 884000. Den kommer att finnas tillgänglig hos SIS vid årsskiftet 2012/2013. Mer information kommer att finnas på kommittésidan.

Text: Mikael Gianuzzi

För mer information kontakta Anna Eldestrand, projektledare på SIS,
08-555 522 64, anna.eldestrand@sis.se