KONKURRENSLYFTET Strategisk kompetens-försörjning för tillväxt

Kompetensförsörjning avgörande för framtidens tillväxt!

Nyhet   •   Nov 29, 2011 10:54 CET

Kompetensförsörjningsfrågorna kommer allt högre upp på dagordningen. Företagen ropar efter medarbetare med rätt kompetens för att kunna växa och utvecklas. Fler måste inse att det är viktigt att studera och läsa vidare för att bli attraktiva på arbetsmarknaden. Vi är på rätt väg, men vi måste öka takten för att vara redo för framtidens möjligheter.

En av Jämtlands och Västernorrlands största utmaningar är att redan i dag skapa förutsättningar för att tillräckligt många människor har rätt kompetens för framtidens jobb. Det gör vi genom att vara följsamma i omstruktureringen av arbetsmarknaden där vissa branscher ökar antalet anställda och andra minskar. Företag inom flera branscher upplever idag problem med att hitta medarbetare med rätt kompetens och det i sin tur blir ett tillväxthinder inte bara för det enskilda företaget utan för hela vår region.

Genom att matcha arbetsmarknaden med de kompetensbehov som finns och som kommer att finnas ökar möjligheterna att tillgodose företagens önskemål på arbetskraft. För att lyckas med detta behöver vi öka samverkan mellan skola och arbetsliv och det i ett tidigt skede. Just samverkan skola och arbetsliv var den viktigaste slutsatsen vid Kompetensforum2011 som hölls i september i år.Vi behöver dessutom skaffa oss kunskap om hur den faktiska situationen ser ut när det gäller företagens tillväxtvilja och tillväxthinder. Ett av de största hindren för tillväxt i både Västernorrlands och Jämtlands län är bristen på lämplig arbetskraft och det gäller både mindre och medelstora företag.

Tillväxtverket har nyligen gjort en enkätundersökning bland 19 000 företag i landet som visar att tillväxtviljan i små och medelstora företag är god och att viljan ökar med företagsstorleken.

Att tillhöra tjänstesektorn och att samarbete med andra företag är faktorer som hänger ihop med en positiv framtidstro och tillväxtvilja. Det största hindret för tillväxt bland medelstora företag är konkurrensen från andra företag medan de allra minsta företagen lyfter fram brist på egen tid som det största hindret. Anmärkningsvärt är att vart tredje företag i landet med 10-49 anställda uppger brist på lämplig arbetskraft som det absolut största tillväxthindret.

Hela rapporten kan läsas genom att följa länken till höger och där finns också länkar till statistik för Västernorrlands och Jämtlands län.