CAMPUS ÅRE

Kompetensforum för länet November 2013 Östersund

Nyhet   •   Jun 10, 2013 12:01 CEST

Den 4-5 november 2013 äger Kompetensforum  rum i Östersund,  en mötesplats för arbetsliv och utbildning. Två dagar av inspiration med intressanta föreläsare, erfarenhetsutbyten och nätverkande med fokus på kompetensförsörjningen i Jämtland och Härjedalen. 

Välkommen till en innehållsrik konferens, lunch till lunch, för arbetsliv och utbildning där regionens kompetensförsörjning är huvudfrågan. Karriärmöjligheter? Kompetensforum ska skapa dialog genom kunskaps, idé- och erfarenhetsutbyte för att på så vis kunna definiera vilka prioriterade aktiviteter som regionen behöver fokusera på inom området. 

Målet är att Kompetensforum ska sprida kunskaper om hur vi arbetar med kompetensförsörjningsfrågor i regionen men också genom dialogen tillsammans ge inspel på hur vi mer effektivt och smart kan jobba med frågan på både kort- och lång sikt för att säkerställa matchningen på den regionala arbetsmarknaden.

Skicka gärna en intresseanmälan till kompetensforum@regionjamtland.se så får du aktuell information.

Träffen arrangeras av Regionförbundet Jämtlands län via Projektet Kompetensplattformen Jämtland/Härjedalen inkluderande Mittuniversitetet och Arbetsförmedlingen och i samarbete med Visita, Z-group, Torsta AB. 

Campus Åre deltar i planeringsarbete och medverkar under konferensen