Kompetensplattformen Jämtland/Härjedalen

KompetensNytt

Nyhet   •   Jul 03, 2013 15:16 CEST

Det är sommar men saker händer ändå. Ta med paddan till hängmattan och håll dig uppdaterad om vad som är på gång inom Kompetensplattformen Jämtland/Härjedalen.

Uppbyggande av plattform för dialog

·  Kompetensforum: Blänkare utskickad inför det regionala kompetensforum som kommer att gå av stapeln i Östersund 4-5 november 2013. Läs mer om eventet här.

·  Hemsida: Hemsida för kompetensplattformen i Jämtlands län är under uppbyggnad. Målet är att lansera en första version under hösten 2013 och tanken är att sidan ska kunna fungera som en väg in vad gäller kompetensförsörjningsfrågor i regionen. Har du tankar och idéer om sidan kan du kontakta jonas.lindqvist@regionjamtland.se

·  Ersättare: Projektledare Elin Mattsson går på föräldraledighet from 22 juli och ersätts av Mats Berglund (mats.berglund@regionjamtland.se)

Statistik och Analys

·  Jobbpuls: Det uppdaterade kunskapsunderlaget Jobbpuls är lanserat. Länk till rapporten hittar du här

Validering

·  Pilot med Navigatorcentrum: Pilotprojekt påbörjat tillsammans med Navigatorcentrum, Östersunds kommun med syfte att dokumentera kunskaper/färdigheter/kompetenser hos de ungdomar som genomför en ungdomsanställning. Målet är att utarbeta en modell som kan få legitimitet och kunna användas som en delprocess i en fortsatt validering.

Övergång till högre utbildning

·  Kartläggning: Utifrån den workshop som hölls i april håller en kartläggning på att göras som ska visa på vad vi redan gör i regionen kopplat till ökad övergång till högre utbildning samt en analys av vad som saknas.

Kvalificerad kompetensutveckling

·  YH

o  Processkarta håller på att tas fram över hur vi arbetar med YH i regionen och vem som ansvarar för vad inom området.

o  Andra nätverksträffen genomförd med deltagande av Jill Thenander från Myndigheten för Yrkeshögskola

·  Trainee: En förstudie gällande ett traineeprogram inom Besöksnäringen är framtaget och överlämnad till Swetour som beslutar om hur man vill gå vidare.