Magelungen Utveckling AB

Konferens Hvb med kvalitet

Nyhet   •   Sep 24, 2014 09:10 CEST

Hur ska vi undvika ett framtida behov av vanvårdsutredningar?

Vi anordnar en konferens då vi lägger fokus på att skapa den framtida historiebeskrivningen genom att titta på här-och nu vad gäller barn och unga som samhället väljer att placera i HVB-hem och familjehem.

Fredagen den 30 januari 2015
kl. 8.30 - 13.00
Saturnus Konferens Slussen, Stockholm
Hornsgatan 15

PROGRAM

8.30 Registrering och kaffe

9.00 Inledning av dagen: Maja Aase samtalar med Maria Edlund, Krica och Daniel Riddez, Magelungen

9.10 Vanvårdsutredningen - Hur har det sett ut?
Göran Johansson, särskild utredare och ansvarig för Vanvårdsutredningen 2006-2011

9.40 Vad säger forskningen? Hur ser det ut? Forskningens betydelse för hur vi organiserar placeringar och HVB-vård.
Marie Sallnäs, professor Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet

10.40 Paus/frukt

11.00 Fallbeskrivningar Vad behöver de barn/unga som placeras?
Susanne Sahlberg, Krica och Lisbet Knudsen, Magelungen

11.30 Panel & Publik med Maja Aase som moderator

Medverkande

Göran Johansson, utredare
Marie Sallnäs, professor
Fredrik Malmberg, Barnombudsman
Sofia Rapp-Johansson, författare,
Maria Edlund, Krica
Daniel Riddez, Magelungen

Konferensen är kostnadsfri

Anmälan till info@magelungen.com alt. 08-55393190

Vårt syfte är att tillsammans undersöka vad vi kan och bör göra för barn i samhällsvård.
Vårt mål är att sätta de viktiga frågorna på kartan kring vad vi behöver göra idag för att inte samhället ska göra om det som ledde till Vanvårdsutredningen.

Varför är dagen viktig?

Det finns en grupp barn och unga med komplexa psykosociala svårigheter som behöver placeras genom samhällets försorg. Att lyftas ur sitt sammanhang, sin familj är ett stort ingrepp i den enskildes liv.

Det är därför ytterst viktigt att dessa barn och unga får god omvårdnad, behandling och stöd avseende svårigheter som de har, och att de möts med respekt och erbjuds likvärdiga möjligheter till ett gott liv som alla andra barn och unga. Gruppen har svårt att tala för sig själva och göra sina röster hörda.

Dagen är tänkt som en del, ett led i ett större sammanhang. Blicken behöver ständigt vara riktad mot dessa frågor och kan aldrig släppas.

Varmt välkomna
Krica och Magelungen