Mångkulturellt centrum

Konferens om samarbete mellan samfund för mänskliga rättigheter

Nyhet   •   Dec 08, 2015 15:42 CET

Fredag 11 december håller Unesco LUCS konferens på Mångkulturellt centrum på temat

Tro och handling – religiösa samfund som sociala aktörer

Hur arbetar religiösa samfund och församlingar idag för mänskliga och medborgerliga rättigheter?

Organisering av hemtjänst, stöd för flyktingar, läxhjälp, hjälp med information och byggande av hemsidor.

Konferensens syfte är att samla religiösa församlingar, samfund och andra intresserade till gemensam omvärldsspaning och ett samtal kring religion och social hållbarhet.