KONKURRENSLYFTET Strategisk kompetens-försörjning för tillväxt

Konkurrenslyftet - Uppdraget är slutfört!

Nyhet   •   Mar 29, 2012 15:26 CEST

Jämtland och Västernorrland har i ett gemensamt projekt, som pågått mellan februari 2010 och mars 2012, arbetat för att stärka regionens konkurrenskraft genom insatser för sysselsättning, näringslivsutveckling och kompetensförsörjning.

Syftet var att förstärka och samordna insatser för att skapa förutsättningar för omställning och förnyelse i regionens arbetsliv. Det övergripande målet var en konkurrenskraftigare region. Målgruppen var regionens arbetsgivare, utbildningsanordnare och övriga stödjande aktörer.

Projektet har arbetat med att

- samordna och utveckla behovsanalyser

- skapa regionala kompetensplattformar

- kvalificerad rådgivning till företag

- ökad regional rekrytering till högre studier

En sammanfattning av projektets aktiviteter och samtliga resultat finns att läsa i Nyhetsbrev nr 2 2012. Se PDF-dokument nedan.

Rapport från pilotprojektet Tillväxtinspiratör finns att läsa under Dokument.

Utvärderingsrapporten finns att läsa under Dokument.

Projektet har varit ett samarbete mellan länsstyrelserna i Jämtlands och Västernorrlands län, Regionförbundet Jämtlands län,  Arbetsförmedlingen, Mittuniversitetet, Handelskammaren Mittsverige, Företagarna, LO-distriktet i Mellersta Norrland och TCO Mellersta Norrland. Projektet finansierades av EU:s regionala utvecklingsfond, länsstyrelserna i Jämtlands och Västernorrlands län, Arbetsförmedlingen och Mittuniversitetet.