Friskvårdsföretagarna

Konkurrensverket ryter till om kommunala gym - igen!

Nyhet   •   Dec 17, 2013 09:46 CET

Hinder för en fungerande konkurrens måste bort. Det slår Konkurrensverket fast i en rapport som nu överlämnats till regeringen. Särredovisning av offentlig verksamhet som är utsatt för konkurrens, för att skapa likartade villkor, är ett av förslagen.

Det är en bred palett av åtgärder som Konkurrensverket nu lyfter fram för att förbättra och stärka konkurrensen på en rad olika områden.

– Det är konsumenterna som drabbas när konkurrensen inte fungerar ordentligt. Därför är det viktigt att undanröja konkurrenshinder och släppa fram företag med skaparkraft och friska idéer, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Ett område som lyfts fram i rapporten är att privata aktörer kan uppleva att de konkurrerar med offentliga aktörer på olika villkor. Bland annat kan blotta misstanken om att offentliga aktörer som kommuner, landsting och statliga myndigheter subventionerar egna verksamheter som drivs i konkurrens med privata företag påverka privata aktörers strategier och investeringsbeslut negativt. Konkurrensverket föreslår därför att det ställs krav på offentliga aktörer att särredovisa den verksamhet som är konkurrensutsatt.

– Offentlig särredovisning av den konkurrensutsatta verksamheten gör att spelreglerna för marknadens aktörer blir tydligare. Samtidigt blir det möjligt för såväl de offentliga aktörerna som allmänheten att förvissa sig om att skattepengar inte används för att snedvrida konkurrensen och missgynna privata konkurrenter, säger Dan Sjöblom.

– Ta till exempel Badanstalten i Strömstad som driver gym- och spaverksamhet i konkurrens med privata entreprenörer. Vid vår granskning av den verksamheten har vi gjort bedömningen att den subventionerats med skattemedel och därmed slagit undan benen för privata konkurrenter. Det är varken lagligt eller rimligt, säger Dan Sjöblom.

Friskvårdsföretagarna välkomnar att Konkurrensverket fortsätter att påminna om det gällande förbudet mot kommunala gymverksamheter som snedvrider konkurrensen.