Interim Search AB

Konsulternas bästa råd

Nyhet   •   Mar 27, 2015 10:00 CET

Ibland blir inte uppdragen som det var tänkt. Det kan handla om ändrade förutsättningar, personkemi, att kraven som ställs på dig som konsult har ändrats eller uppdraget motsvarar inte vad som beskrivits. Något har med andra ord gått fel. Vad kan man då som konsult göra?

Vi har pratat med fem interimkonsulter som alla varit med om situationer ute hos kund som satt deras förmåga att anpassa sig, tålamod och diplomatisk förmåga på prov. Här sammanfattas deras bästa råd i tre punkter:

1. Behåll distansen. Många gånger när man anlitas som interimkonsult är bolagen extra pressade vilket kan påverka stämningen, produktiviteten och organisationens allmänna mående. Om företaget och de anställda inte mår bra så har detta inget med dig att göra, ta det därför inte personligt. Försök istället hitta utmaningen i att bidra som en positiv kraft och glöm inte att det ofta är baksidan av att vilja arbeta med förändringsledning.

2. Ha integritet. Ibland behöver uppdragsgivare veta på ett osminkat sätt hur verksamheten mår. Din roll som oberoende konsult inkluderar att se bortom företagspolitik, tradition och annat som potentiellt underminerar företagets framgång. Se det som en del av ditt uppdrag och din integritet som interimkonsult att låta rätt personer på ett konstruktivt sätt höra sanningen de gånger då du genuint bedömer att det gynnar företaget, även om budskapet gör ont för den enskilde. Förväntan på ditt agerande varierar naturligtvis på vilken roll du har men glöm inte att det många gånger ingår i kvalificerade uppdrag att riva upp gamla sanningar och ha ett konsultativt agerande som de anställda generellt inte vågar eller har kompetens för. Det är med andra ord en del av vad kunden betalar dig för.

3. Nyttja rekryteringsbolaget. Har du gått via ett rekryteringsbolag ska du ha en öppen dialog med din kontaktperson. Dennes roll i sammanhanget är att se till att uppdragsgivaren kan nyttja så stor del av din kompetens som möjligt och att du som konsult har arbetsuppgifter, en arbetssituation och en förväntansbild på dig som speglar vad ni tillsammans kommit överens om.

Gällande det senare så bör du ta kontakt med rekryteringsbyrån som ett förstasteg. Rekryteringsföretaget ska ha rutin och erfarenhet av att en kontinuerlig dialog med alla parter före, under och efter uppdraget. Detta betyder inte att all information som du delger ska hamna hos kunden. Det betyder heller inte att information som kunden delger rekryteringsbolaget kommer hamna hos dig, utan rekryteringsbolagets uppgift är att förbättra situationen i så att det gagnar alla.