E.ON Sverige AB

Konsumenter uppmärksammar miljöarbete

Nyhet   •   Jul 04, 2013 16:06 CEST

Hållbarhetsbyrån U&WE berättar idag om en färsk opinionsundersökning som Novus utfört på uppdrag av ZeroMission; i den har svenskars kunskap och attityder till klimatfrågor kartlagts. Enligt konsumenterna anses Max Hamburgerrestauranger vara det företag som tar mest aktivt miljöansvar. Enligt U&WE har de konsumenter som medverkade, fritt namngett företag som de anser har ett aktivt miljöarbete. Max Hamburgare nämns överlägset av 8 procent, följt av Volvo med 4 procent, E.ON och Ikea på 3 procent och sen ett kluster på 2 och 1 procent.
Läs mer på länken här om undersökningen http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/uandwe/pressrelease/view/max-hamburgerrestauranger-tar-mest-aktivt-miljoeansvar-enligt-konsumenter-883667.

På E.ON tvekar vi inte - vi är med och bygger det hållbara samhället. Med produkter och tjänster som syftar till energieffektivisering och med lösningar för småskalig, kundnära elproduktion ökar vi Sveriges chanser till fossilfri energiförsörjning. Genom att fortsätta bygga ut förnybar el- och värmeproduktion och effektivisera existerande kraftverk minskar vi vår egen klimatpåverkan. Under 2012 har vi invigt 31 nya vindkraftverk och byggt en ny fjärrvärmeanläggning för biomassa. Vi har färdigställt åtta urbana villor med framtidens energilösningar. Vi är med och bygger hållbara stadsdelar. Vi har också genomfört Sveriges största energisparexperiment tillsammans med 10000 av våra kunder.
Läs mer om hur vi arbetar för miljö och klimat på http://www.eon.se/om-eon/Vart-ansvar/