Euro Accident Livförsäkring AB

Konsumenternas jämförelse av barnförsäkringar missvisande

Nyhet   •   Nov 03, 2016 17:46 CET

Konsumenternas försäkringsbyrå har publicerat en jämförelse av barnförsäkringar. 16 försäkringsbolag ingick i sammanställningen och tyvärr fick kategorin gruppförsäkring en lägre placering än vad Euro Accident anser att den förtjänar.

Konsumenternas försäkringsbyrå har valt att jämföra den mest omfattande individuella barnförsäkringen med gruppförsäkringar, som till sin utformning och pris inte har samma omfattning, vilket gör att deras poängsystem blir missvisande.

Jämförelsen ska underlätta för konsumenter att välja rätt. För den som går igenom hela jämförelsen finns mycket information om de 16 barnförsäkringar man jämfört, tyvärr ger den poängsättningen man valt att lägga på första sidan en helt annan bild.

Gruppförsäkringen är ett bra komplement till lagstadgad försäkring och de avtalsförsäkringar som vanligen endast omfattar vuxna och är kopplade till en anställning. Barn är vanligen försäkrade via skolan, men med en begränsad omfattning.

Enligt Konsumenternas försäkringsbyrå är alla 16 barnförsäkringar i jämförelsen bra, men viktiga delar i Euro Accidents barnförsäkring har inte varit del av poängsättningen, exempelvis:

Samma pris upp till fyra försäkrade barn. Med Euro Accidents försäkring blir kostnaden betydligt lägre för familjer med flera barn. I Konsumenternas jämförelse tar man inte hänsyn till det som kallas flerbarnspremie.

Premien höjs inte när barnet blir äldre. Många försäkringsbolag höjer månadskostnaden i takt med att barnet blir äldre. I Euro Accidents barnförsäkring är priset detsamma oavsett barnets ålder.

Alla barn får vara försäkrade. I många barnförsäkringar ställs krav på att barnet är fullt friskt för att få teckna försäkring. Det innebär att det finns barn som inte kan få försäkring. Det tycker Euro Accident är fel. Hos oss får alla arvsberättigade barn till en gruppmedlem vara försäkrade.

Försäkringen börjar gälla direkt efter att ansökan kommit till Euro Accident. Många försäkringsbolag kräver att barnet har haft försäkringen i minst 6 månader innan barnet blir sjukt. Euro Accidents barnförsäkring börjar gälla direkt.

För mer information, kontakta:

Jörgen Örnebrand
Produktchef Försäkring, Euro Accident
Telefon: 073-529 50 72