Rentokil Initial

​Kontakt med naturen skapar välbefinnande på jobbet

Nyhet   •   Maj 30, 2016 11:02 CEST

Människans önskan att vara nära naturen försvinner inte bara för att vi befinner oss på arbetsplatsen. Att skapa en känsla av naturen på arbetsplatsen med hjälp av ljus, luft och grönska ökar välbefinnandet hos medarbetarna och är ett kostnadseffektivt sätt att investera i de anställdas välmående och därmed en ökad produktivitet.

Fenomenet kallas för Biophilia och är en hypotes som menar att det finns ett instinktivt band mellan oss människor och naturen. Om man berövas kontakten med naturen minskar välbefinnandet märkbart.

Undersökningar som företaget Ambius genomfört i England visar att möjligheten att påverka sin egen arbetsplats skapar stora fördelar när det gäller medarbetarnas fysiska och mentala välbefinnande.

Åtta sätt att skapa en arbetsplats som är inspirerad av naturen

1. Låt naturens slumpmässighet vara vägledande

Naturen är inte perfekt, snarare slumpmässig när det gäller växtlighet. Låt det vara vägledande.

 • Skapa variation - Genom att plantera växter av olika arter, höjd och grönska i oregelbundna kluster får du en naturlig känsla. Använd alla möjliga ytor till växtlighet så att alla medarbetare kan ta del av grönskan.
 • Blanda friskt - Se inte växterna som möbler. Naturen är slumpmässig och blir mer effektfull om man inte planterar i perfekta, färgkoordinerade rader. Kombinera träd och buskar med lägre örtliknande växter och skapa ännu mer variation genom att välja växter med olika sorters lövverk både i storlek och färg.

2. En landskapsliknande miljö att blicka ut över

Studier visar att om vi människor fick önska så skulle den perfekta arbetsplatsen vara en där man kan se ut över landskapet. Det har sin grund i att vi människor instinktivt känner oss trygga när vi kan se annalkande faror och skydda våra tillgångar. Just den illusionen kan vara svår att återskapa i en kontorsmiljö men det finns några saker du kan göra:

 • Skapa en illusion – Förstärk känslan av perspektiv genom att sätta höga plantor i en ände av rummet och lägre plantor ju längre bort du kommer. Genom att skapa en utsikt bortom fönstren kan du få en effekt av att se ut över ett landskap.
 • Skapa ett grönt atrium – Atriumgårdar är vanliga i flervåningsbyggnader och de erbjuder en utmärkt möjlighet att skapa känslan av ett landskap. Det har inte bara estetiska och psykologiska fördelar utan bidrar även positivt till inomhusklimatet. I byggnader med djup planlösning passar det att anlägga ett grönt landskap nära ytans mitt vilket ger de med platser längst bort från fönstren möjlighet att uppleva känslan av natur.

3. Vidga dina vyer - tänk ute inne

Det är helt naturligt att känna sig hemma i en miljö som påminner oss om naturen. Genom att följa några enkla inredningstips suddar man ut gränserna mellan inne och ute

 • Planera planteringen så att ögats dras till det som finns bortom glaset. Skapa en fokuspunkt långt bort om du kan och dra nytta av träden du kan se genom fönstret.
 • I rum med fönster från golv till tak kan du ordna dina planteringar utanför. Plantera i krukor och kärl på marken för att skapa lövverk utanför fönstret som matchar växtligheten inomhus.
 • Placera växter runt kanter och i hörn. Försök att göra väggar mindre synliga och därmed mindre innestängande genom att runda av kanter och hörn med lövverk.
 • Glöm inte konst. Bilder av landskap och natur, särskilt i stor skala gör övergången mellan inne och ute naturligare.
 • Överväg ljudeffekter. I t.ex. ett atrium eller andra offentliga delar av byggnader kan ljud från naturen som fågelsång eller rinnande vatten skapa illusionen av att vara i naturen.

4. Använd ljus och skuggor

Kontorsbelysning är ofta stark och saknar nyanser. Det gör att positiva effekter som annars uppnås av skugga och rörelse försvinner och i stället känns miljön artificiell. Vi vet att dålig belysning skapar ohälsa på arbetsplatsen. Men genom att härma naturen och skapa små skillnader med ljus och med diskreta skuggor från lövverk kan man skapa en levande inomhusmiljö.

 • Placera växter nära fönster – Småbladiga växter eller små ormbunksväxter placeras med fördel nära fönster och skapar då fläckvis skugga utan att stänga ute dagsljus. Det bidrar dessutom till att hålla kontoret svalare under sommarmånaderna.
 • Använd dekorbelysning – Genom att använda energieffektiv LED-belysning placerad i lövverken åstadkommer man intressanta effekter och skuggor. LED-lampan blir inte varm och riskerar inte att förstöra blad.
 • Använd artificiellt dagsljus – Rätt belysning i kombination med grönska har visat sig vara stressreducerande, minska sjukfrånvaron och öka produktiviteten enligt en studie genomförd av den norska professorn Tove Fjeld. Så kallad dagsljusstyrning har visat sig vara mycket välgörande för både människor och växter.

5. Återskapa den lokala naturen och använd naturliga material

Den normala kontorsmiljön innehåller få naturliga material. Det mesta består av laminat, metall och plast. Det är naturligtvis praktiskt men om människor som vistas i miljön fick välja så skulle de förmodligen föredra att omge sig med mer naturliga produkter.

Det går att skapa en kontorsmiljö som ger en naturlig känsla med hjälp av modern design.

 • Krukor – Det finns många krukor i naturliga materia som trä, bananblad, palmblad, bambu, kork, pärlemor m.m. och de finns i alla former och storlekar. Man kan även använda material som imiterar verkligheten.
 • Accessoarer – Använd naturliga inredningsdetaljer i form av sten, grus, eller skiffer från de lokala omgivningarna för att skapa en naturlig känsla.

6. Skapa en lugn oas med skyddande lövverk

De flesta går till en park för att slappna av. Vi har ett instinktivt behov av skydd som visar att vi dras till skyddande lövverk från växter även inomhus.

 • Skuggan från ett träd – Höga palmer som Adonidia (Veitchia merrillii) eller Alexanderpalm (Archontophoenix alexandrae) ger en känsla av lugn till dem som sitter under dem. Fikon- eller olivträd kan med fördel placeras runt soffor och bänkar eller atriumgårdar och receptioner där man vanligtvis slår sig ner för att vila en stund.
 • Skapa en inomhusberså eller pergola – Med klätterväxter kan man lätt skapa en inomhusberså eller en pergola och rentav efterlikna en innergård i medelhavsstil.
 • Gröna väggar och buskar – På platser där stora träd eller skrymmande plantor inte fungerar kan en grön vägg göra stor skillnad. Studier visar att folk gärna placerar sig bredvid eller framför växter. Gröna väggar är också utmärka rumsdelare.
 • Ljuddämpande – Växter absorberar ljud och särskilt högfrekventa ljud.

7. Vatten

Vatten är avgörande för människans överlevnad. Det är därför inte konstigt att vi dras till vattnet och känner oss lugnade av att det finns där.

Finns det vatten t.ex. på en atriumgård eller i ett akvarium så dra uppmärksamheten till det genom att placera växtlighet där som skapar en naturlig inramning. Finns vattnet utanför så se till att det är tillgängligt genom att arrangera växtligheten runtom det.

 • Ljudeffekter – Synen och ljudet av vatten kan ge nytt liv till kontorslandskapet. Subtila ljudeffekter i form av rinnande vatten, porlande bäckar eller vågor som rullar in kan skapa en upplevelse för alla sinnen.

8. Glöm inte luktsinnet

Hjärnan reagerar på stimulans från många håll. Våra sinnen interagerar och ger oss en bild av omgivningen. I den sterila miljö som moderna kontorsbyggnader utgör blir våra sinnen understimulerade. Luktsinnet är ett av våra starkaste sinnen. I dag har ny teknik gjort det möjligt att finfördela doftande oljor utan aerosoler som har negativ inverkan på atmosfären. Omgivande dofter kan skapa en starkare upplevelse av natur för våra sinnen.

Fakta positiv inverkan naturen har på arbetsplatsen:

 • Ökad produktivitet
 • Minskad sjukfrånvaro och ökad tillfredställelse med arbetsuppgifter
 • Ökat välbefinnande
 • Minskning av Sjuka-hus-symptom (SBS Sick Building Syndrome Beskrivningen används främst när fler än en person i huset uppvisar samma medicinska symptom vars orsak är oklar. Om det ingen finns någon synlig förklaring kan ett sjukt hus vara orsaken.)
 • Minskning av stress och högt blodtryck
 • Minskning av dåligt humör
 • Upplevelse av att kontorsmiljön är mer intressant, mer välkomnande, och mindre stressig, expansiv och lugnare.

Undersökningen har sammanställts av Kenneth Freeman, International Technical Director på Ambius UK och kan laddas ner här.

Om Biophilia
Biophiliahypotesen är ett antagande om att det finns ett instinktivt band mellan människan och andra levande system. De som berövas kontakt med naturen lider av det psykiskt och detta bristtillstånd leder till mätbar nedsättning av välbefinnandet. Edward O. Wilson introducerade och populariserade hypotesen i sin bok Biophilia (1984). Hypotesen har sedan dess utvecklats som en del av teorierna om evolutionär psykologi, bland annat i Stephen R. Kellerts bok The Biophillia Hypothesis (1993).

Källa: Wikipedia

Om Ambius
Ambius (www.ambius.se) är en del av Rentokil Initial. Rentokil Initial är en av världens största tjänsteföretag, som tillhandahåller ett brett utbud av tjänster till kunder i mer än 50 länder. Utöver växtinredning och fruktleveranser från Ambius erbjuder Rentokil Initial skadedjurskontroll, matt- och hygientjänster. Mer information om Rentokil Initial hittar du på www.rentokil-initial.se