Civil Rights Defenders

Kortare väntan på dom från Europadomstolen

Nyhet   •   Jan 09, 2010 12:00 CET

I fredags ratificerade den ryska statsduman protokoll 14 till Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna. Protokollet syftar till att effektivisera Europadomstolens arbete och möjliggöra en snabbare handläggning av de över 100 000 fall som samlats i domstolen. Ryssland har tidigare som enda medlemsland vägrat att ratificera protokoll 14 och därmed bromsat reformerna.

Den ryska ratificeringen är ett resultat av ett intensivt lobbyarbete av ryska och internationella människorättsorganisationer, däribland Civil Rights Defenders. Bland annat var just ratificeringen av protokoll 14 en av flera rekommendationer till Ryssland som Civil Rights Defenders tog fram tillsammans med en rad ryska, svenska och internationella organisationer under en konferens i Stockholm inför toppmötet mellan EU och Ryssland i november 2009.

-    Ratificeringen är ett steg i rätt riktning. För människor som utsatts för grova övergrepp i Norra Kaukasus utgör Europadomstolen ofta den enda möjligheten att få någon form av erkännande och kompensation för sitt lidande.  Varje åtgärd som effektiviserar denna mekanism är välkommen eftersom processen idag drar ut på flera år, säger Erik Esbjörnson, programansvarig på Civil Rights Defenders.

Ryssland är det land mot vilket flest anmälningar inkommer till Europadomstolen. Många av dessa anmälningar rör övergrepp begångna i Norra Kaukasus. En majoritet av fallen som hittills avgjorts från denna region drivs inom ramen för Civil Rights Defenders samarbete med organisationen Russian Justice Initiative. Vårt samarbete har fram tills nu lett till över 80 fällande domar mot Ryssland.

-    Ratificeringen kommer sannolikt att leda till en förkortad handläggningstid men mycket återstår innan man kan tala om någon verklig förändring i Ryssland. Fortfarande verkställs inte Europadomstolens domar och inte heller ställs någon till svars för grova människorättskränkningar, säger Erik Esbjörnson.