Skellefteå Kraft

Kraftbalansen blir allt starkare och pressar priset på el

Nyhet   •   Jun 20, 2013 14:33 CEST

Den rikliga nederbörden under våren och försommaren har stärkt kraftbalansen högst väsentligt. Spotpriset kommer dock inte att falla till samma låga nivå i sommar som i fjol, men det är inte det mest intressanta för elkunden. Sommartid är förbrukningen låg och följaktligen ger inte priset på el, vid spotprisavtal, lika stort utslag på elräkningen som under vintern. Det som nu är viktigt är att vattenkraftsmagasinen fylls på i en snabb takt och det kommer att hålla ner prisnivån kommande vintersäsong.  

- Vi tror på svagt fallande pris de närmaste veckorna. Trenden med riklig nederbörd ser ut att hålla i sig och det förbättrar utsikten för vattenkraftproduktionen kommande vinter. Kärnkraftproduktionen förväntas ha hög tillgänglighet samtidigt som ny vindkraft byggs, säger Jan Strömbergsson, senior analytiker på Skellefteå Kraft.

Det bästa alternativet fortsätter därför att vara ett rörligt avtal. Då marknadsläget snabbt kan förändras och priset stiga, bör den som väljer rörligt avtal följa med i våra rekommendationer på www.skekraft.se. Vill man känna sig trygg och slippa följa marknadsutvecklingen är det näst bästa alternativet ett fast prisavtal.

För mer information:
Jan Strömbergsson, senior analytiker Skellefteå Kraft
070-335 70 16
jan.strombergsson@skekraft.se