Svenska FSC

KRAV skärper reglerna för förpackningar

Nyhet   •   Maj 27, 2016 09:52 CEST

Det är inte bara innehållet i förpackningen som ska uppfylla KRAVs regler, även förpackningen ska produceras med hänsyn till miljön. Vikten av resurs- och klimateffektiva förpackningar belyses i de uppdaterade reglerna.

Viktigt med biobaserat material
En viktig åtgärd för att uppnå mer miljöanpassade förpackningar är att öka andelen förnybart material. För att säkerställa att cellulosan kommer från ett mer hållbart skogsbruk förespråkar KRAVs nya regler dokumentation enligt FSC:s certifieringssystem.

Förutom förnybart material ska matsvinn minimeras i alla led. Förpackningen får heller inte innehålla farliga ämnen såsom PVC (Polyvinylklorid) och BPA (Bisfenol A), som ska vara utfasade 1 januari 2017 respektive 1 januari 2018.

Det ska vara lätt att göra rätt
KRAV har sedan två år tillbaka drivit ett förpackningsprojekt med syfte att ta fram tydliga instruktioner som underlättar för KRAV-certifierade företag att välja förpackningar som är godkända och miljöoptimerade. För att underlätta för producenterna att följa regelverket har KRAV tagit fram Förpackningslotsen. Där hittar du mer information om KRAVs regler.

FSC® - Bra för skog och människor
Forest Stewardship Council® är en ideell organisation som främjar ett miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar med hjälp av standarder och certifiering. Systemet är frivilligt, globalt och marknadsdrivet. Över 180 miljoner hektar skogsmark i över 80 länder är idag FSC-certifierad. I Sverige är drygt 50 procent av skogsarealen FSC-certifierad.