Hjärnverket

Kreativitet är resultatet av många olika tankar - Varierade kompetenser viktigt för den kreativa organisationen

Nyhet   •   Feb 01, 2011 19:07 CET

Att tänka kreativt, handlar om att våga ta risker. Att förespråka nya tankar och testa dessa mot gällande strukturer och kultur i organisationen, kräver ett visst mod. Utveckling bemöts alltför ofta med viss misstro och omgivningen tar till det gamla välkända ”vi har gjort allt det där innan och det funkade inte…”.
Effekterna av ett kreativt utvecklingsarbete är det ofta svårt att sia om, eftersom vi ju inte vet vilka nya oupptäckta stigar som kommer att upptäckas under arbetets gång. När vi beslutat oss för att tänka nytt eller vidareutveckla befintligt, måste vi vara inställda på att det ibland sker misstag eller att vi gör felaktiga antaganden. Finns dessa poster med i kalkylen? Har omgivningen en förståelse för att misstag är en del i en kreativ utvecklingsprocess?

Kreativa utvecklingsprojekt, har många gånger varit tilldelade en grupp medarbetare med specifika kompetenser.
– Det kanske är dags att vi kompletterar gruppen med medarbetare med varierande kunskaper och tankar? säger Torbjörn Eriksson, kreativitetscoach på Hjärnverket. Diskussioner och intryck i sådana grupperingar, leder ofta fram till en kedjereaktion som i slutändan skapar kreativa idéer. Kreativa innovationer handlar ju inte enbart om en enda stor snilleblixt, utan är resultatet av många små.

Organisationer som blandar in människor med olika kompetenser och kunskaper i utvecklingsprojekt, grundar även för en bättre förståelse och kunskap. Misstänksamheten mot förändring minskar och ökar känslan av delaktighet i organisationens både kort- och långsiktiga utveckling.

Läs mer om "Den kreativa arbetsplasen" på www.hjarnverket.se