Ratio

Kristina Nyström utsedd till docent

Nyhet   •   Okt 08, 2010 13:41 CEST

Kristina Nyström, verksam vid Ratio och KTH, höll onsdagen den 22 september sin docentföreläsning under rubriken "The role of entrepreneurship, industrial dynamics and institutions for economic growth".

Kristinas studerar i sin forskning näringslivsdynamik i form av nyetablering och nedläggning av företag. Forskningen har ett regionalt och/eller institutionellt perspektiv.

I vilka branscher och regioner föds och dör företag? Hur påverkar institutionella förutsättningar, i form av exempelvis regler, entreprenörskap och företagande?

2009 mottog Kristina Nyström Entreprenörskapsforums och Tillväxtverkets Unga forskarpris. Vid sidan av sin forskning leder Kristina Ungt forskarforum.

Mer information:
Kristina Nyström, 08-441 5900
kristina.nystrom@ratio.se