Monyx

Krönika februari 2014: Hästens år

Nyhet   •   Feb 17, 2014 09:17 CET

Januari var en orolig månad på världens finansiella marknader, inte minst på tillväxtmarknaderna. Till detta bidrog rapporter om ökad politisk osäkerhet från Argentina till Ukraina, från Turkiet till Thailand.

Dessa länder, möjligen med undantag för Turkiet, är emellertid relativt obetydliga ur ett globalt ekonomiskt perspektiv.

Kina är ett land som däremot har stor påverkan på den globala ekonomin. Och även från den viktigaste tillväxtekonomin kom dåliga nyheter i form av sjunkande inköpschefsindex och stigande interbankräntor. Många bedömare oroar sig för det kinesiska finansiella systemet och den stora upp- och utlåningen som skett av lokala myndigheter. Dessa lån har ofta gått till att finansiera storslagna infrastruktur- och fastighetsprojekt. Kring denna upplåning har det parallellt med det officiella banksystemet vuxit upp oreglerade ”skuggbanker” i form av investeringsfonder, varav en tycktes nära konkurs i januari.

Den kinesiska ledningen under president Xi Jinping och premiärminister Li Keqiang står nu inför svåra val. För att minska risken för finanskris och fastighetskrasch måste utlåningen från de lokala myndigheterna minska. Samtidigt hotar det dämpa konsumtion och inhemsk efterfrågan, vilket försvårar Kinas strävan att minska landets exportberoende. Sannolikt kommer den kinesiska ledningen att försöka stabilisera de lokala lånemarknaderna genom att skapa regionala fonder med uppgift att köpa dåliga tillgångar från lokala investeringsfonder.

Enligt den kinesiska zodiaken inleddes hästens år den 31 januari. I kinesisk folktro kännetecknas hästens år av förnyelse och förändring, men också av turbulens och konflikt. Är detta månne en föraning om förestående politiska och ekonomiska reformer i Kina? Eller av fortsatt oroliga marknader? Oavsett lär vi få höra mer om Kina under 2014, Hästens år.

Peter Gummesson
Ansvarig fondförvaltare för Monyx Aktiv Ränta