Monyx

Krönika januari 2014: Året som gick och året som kommer

Nyhet   •   Jan 14, 2014 13:34 CET

Så här i början av ett nytt år är det naturligt att se tillbaka, och att blicka framåt.

Jag tänkte således i denna min första krönika för året titta tillbaka på de krönikor jag skrev under fjolåret. I flera av dessa krönikor blickade jag framåt och i vissa fall försökte jag mig på rena spådomar. Hur har det då gått för dessa prognoser, så här med facit på hand? Jo, på det hela taget ganska bra.

I februari förra året skrev jag om den stora rotationen ut från räntepapper in till aktiemarknaden, vilket kunde leda till starkare aktiemarknader och högre obligationsräntor. Det visade sig stämma väl. Under perioden från slutet av februari till december förra året steg aktiemarknaderna rejält. Till exempel steg det svenska OMX-indexet med drygt 15 procent. Samtidigt steg en svensk 10-årig obligationsränta från knappt 1,9 procent till drygt 2,5 procent.

I mars varnade jag för att guldpriset kunde fortsätta falla. Och så blev det. Från slutet av mars till december rasade guldpriset från 1600 dollar per uns till 1200 dollar per uns, en nedgång med nära 25 procent.

I april flaggade jag för Italien, då jag menade att den italienska marknaden fått oförtjänt mycket stryk på grund av oron för den statsfinansiella situationen. Sedan dess har den italienska aktiemarknaden stärkts, från slutet av april till årsskiftet med nära 21 procent omräknat till svenska kronor. Som jämförelse steg det svenska OMX-indexet med knappt 11,5 procent under samma period. (Låt vara att andra europeiska marknader som den spanska faktiskt har gått ännu bättre under samma period än den italienska!).

Så har då alla mina förutspåelser slagit in? Nej, tyvärr inte.

I juni skrev jag att tillväxtmarknadsaktier började se intressanta ut. Efter svag utveckling det första halvåret tedde sig dessa attraktivt värderade, jämfört med de utvecklade aktiemarknaderna. Det breda tillväxtmarknadsindexet MSCI Emerging Markets handlades då till ett förväntat PE-tal på 10,5, medan motsvarande index för de utvecklade marknaderna, MSCI World, handlades till ett förväntat PE-tal på drygt 14.

Men sedan juni har tillväxtmarknadsaktier varit en fortsatt besvikelse. Under det andra halvåret steg index för de utvecklade aktiemarknaderna med drygt 10 procent, omräknat till svenska kronor. Under samma period mäktade tillväxtmarknadsindexet endast med en uppgång på knappa 2 procent, i svenska kronor.

Samtidigt har värderingsskillnaden ökat markant. I skrivande stund är det breda tillväxtmarknadsindexet värderat till ett PE-tal på knappt 11,5, medan det breda indexet för de utvecklade marknaderna handlas till ett PE-tal på närmare 19!

Och vi får inte glömma bort att på lång sikt är värderingen den viktigaste faktorn bakom aktieavkastning. Så ska jag våga mig på att göra en prognos för 2014 så är det att tillväxtmarknadsaktier kommer att utvecklas bättre än aktier i utvecklade marknader.

Peter Gummesson
Ansvarig fondförvaltare för Monyx Aktiv Ränta