KTC Koncernen

KTC hjälper Higab i Göteborg att bidra till klimatmålen

Nyhet   •   Feb 19, 2016 09:06 CET

Att säkerställa rätt energiprestanda, med bra inomhusklimat, i komplexa fastigheter så som Stora Saluhallen, Stadsteatern, Lorensbergsteatern och Göteborgs konstmuseum med olika typer av hyresgäster är en utmaning. Ett samarbete mellan Higab och KTC har hjälpt Higab att minska sin energianvändning och dessutom har man fått bättre kontroll på luftkvalitén under föreställningar exempelvis på Lorensbergsteatern. Detta har åstadkommits genom att system, tjänster och kompetens har samverkat.

Många tekniska förvaltningar behöver idag en bred kompetens och förståelse för sina fastigheter. Mycket av den dagliga verksamheten går ut på att lösa de kortsiktiga målen för att gå vidare till nästa projekt eller underhåll. När det kommer till driftoptimering av dessa fastigheter behövs oftast en djupare förståelse och kompetent hjälp, ett bollplank för driftorganisationen. Det är här KTC i Göteborg har klivit in som en samarbetspartner som kan kompetensutveckla den befintliga organisationen men även bistå med erfarenheter från andra projekt.

För Higab var det viktigt att hitta en samarbetspart som kunde vara ett kompetensstöd till vår verksamhet. Att underhålla och utveckla vårt bestånd kräver mycket tid och kunskap, men är också kostsamma. Med KTC får vi stöd i genomförandet och en djupare förståelse för fastighetens system, säger Pontus Frygner, energiingenjör på Higab.

Grunden i arbetet bygger på att Higab kopplar upp sina fastigheter till KTC Onlinetjänst för driftövervakning och energiuppföljning. Här kan organisationen styra och övervaka sina fastigheter på distans samt enkelt upptäcka fel och följa upp åtgärder.

Att arbeta med driftoptimering bygger mycket på erfarenhet från tidigare projekt, att förstå hur fastigheten, dess system och funktioner kan användas tillsammans på bästa sätt. Det krävs även bra verktyg för att mäta och analysera gjorda åtgärder för att se vilka som ger mest effekt över tid. Med bra uppföljning fås också en ökad förståelse för användningen av Higabs fastigheter och när de har vissa behov, då det är en sådan varierande verksamhet som sker i deras fastigheter, säger Bent-Ove Hilmersson på KTC Energitjänster i Göteborg.

Även om mycket kan hanteras från skrivbordet så behövs även stöd ute i anläggningar, med fokus på service och underhåll, för att minimera onödiga stopp och driftkostnader. Här kan Higab ta hjälp av KTC serviceorganisation när expertråd och idéer behövs på förbättringar för att förbättra komfort och driftsekonomi, eller om olyckan är framme och akut hjälp behövs.

En extra rolig konsekvens med energieffektiviseringen för alla kulturella göteborgare är att de kan ta del med allt fler konstutställare som ställer högre krav på att lokaler uppfyller energi- och miljömål nu.